Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Zmluvy, faktúry, objednávky v roku 2015

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh| len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
objednávka
18/2020
13.07.2020
6,50 €
Poplatok - portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
faktúra
17/2020
13.07.2020
1 353,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
zmluva
07/2020/ZoD/FPU
03.07.2020
120,00 €
Zmluva o dielo - 07/2020/ZoD/FPU
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský

príloha 1
objednávka - knihy
20/2020/KF
30.06.2020
970,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
objednávka - knihy
19/2020/KF
30.06.2020
927,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
18/2020/KF
30.06.2020
542,45 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0095/2020
30.06.2020
784,96 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
0092/2020
30.06.2020
-296,10 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie zmluvy o výpožičke
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
0091/2020
30.06.2020
2 264,00 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Služby spojené so zmluvou o výpožičke
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
objednávka
8/2020/PR
30.06.2020
784,96 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné novín a časopisov
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
objednávka
16/2020
30.06.2020
87,00 €
Prihlášky pre čitateľov
Prihlášky pre čitateľov
Vyhotovil:
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
zmluva
06/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo - 06/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Anna Uramová

príloha 1
zmluva
05/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo - 05/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Anna Ondrejková

príloha 1
zmluva
04/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo - 04/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
PhDr. Peter Laučík

príloha 1
zmluva
03/2020/ZoD/FPU
30.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo - 03/2020/ZoD/FPU
Hodnotenie príspevkov, zasadnutie poroty, slávnostné vyhodnotenie súťaže
Ján Cíger

príloha 1
zmluva
3/2020/Z
23.06.2020
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2952/2020/3.2
Zmluva - kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
príloha 1
faktúra
ZDF007/2020
23.06.2020
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
objednávka
7/2020/PR
23.06.2020
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
0094/2020
23.06.2020
173,30 €
Odborná prehliadka výťahu
Odborná prehliadka výťahu
Výťahy LM plus s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
faktúra
0093/2020
23.06.2020
194,41 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
0090/2020
23.06.2020
205,97
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
faktúra
0012/Z/2020
23.06.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0089/2020
23.06.2020
67,72 €
Online školenie
Online školenie ISPIN
Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
faktúra
0088/2020
23.06.2020
14,87 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0087/2020
23.06.2020
3,20 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
0086/2020
23.06.2020
111,71 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0085/2020
23.06.2020
1 122,01 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0084/2020
23.06.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0083/2020
23.06.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0082/2020
23.06.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0081/2020
23.06.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0080/2020
23.06.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
zmluva
4/2020/Z
23.06.2020
2 000,00 €
Zmluva č. 387/2020/MŠaK
Dotácia mesta Liptovský Mikuláš - nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
faktúra
0011/Z/2020
12.06.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0010/Z/2020
12.06.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0009/Z/2020
12.06.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
zmluva
02/2020/ZoD/FPU
12.06.2020
90,00 €
Zmluva o dielo - 02/2020/ZoD/FPU
Prednáška spojená s premietaním filmu a autorskou besedou
Michal Mačička

príloha 1
faktúra
0079/2020
08.06.2020
71,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0078/2020
08.06.2020
120,60 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka
15/2020
08.06.2020
1160,30 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
zmluva
3/2020/Z
08.06.2020
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2952/2020/3.2
Zmluva - kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
príloha 1
faktúra
0003/OZ/2020
01.06.2020
744,60 €
Dane a poplatky mestu
Daň z nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
0002/OZ/2020
01.06.2020
429,75
Dane a poplatky mestu
Miestny poplatok za komunálne odpady
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
objednávka
14/2020
01.06.2020
206,47 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Vyhotovil:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka
13/2020
01.06.2020
135,44 €
Online školenie
Online školenie ISPIN
Vyhotovil:
Asseco Solutions, a.s. Slovensko
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 00602311
objednávka
12/2020
01.06.2020
120,60 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
0077/2020
01.06.2020
1.503,36 €
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok - Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
faktúra
0076/2020
01.06.2020
394,48 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
zmluva
2/2020/Z
01.06.2020
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva - r. 2020
Liptovská knižnica G.F.B v LM a Základná odborová organizácia
Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
faktúra
0075/2020
15.05.2020
14,56 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0074/2020
15.05.2020
99,77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0073/2020
15.05.2020
670,03 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0072/2020
15.05.2020
112,46 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0071/2020
15.05.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0070/2020
15.05.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0069/2020
15.05.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0068/2020
15.05.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0067/2020
15.05.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0066/2020
15.05.2020
83,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0065/2020
15.05.2020
514,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
objednávka - knihy
17/2020/KF
15.05.2020
71,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
11/2020
15.05.2020
394,48 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
10/2020
15.05.2020
692,90 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
9/2020
30.04.2020
83,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - knihy
16/2020/KF
30.04.2020
99,77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0064/2020
30.04.2019
501,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0063/2020
30.04.2020
801,57 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0062/2020
30.04.2019
962,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0061/2020
30.04.2020
5,40 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
zmluva
1/2020/Z
17.04.2020
3 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01878
20-513-01878 - Knižnica je tá správna adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
faktúra
0008/Z/2020
17.04.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0007/Z/2020
17.04.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0060/2020
17.04.2020
16,67 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0059/2020
17.04.2020
105,48 €
Revízia kamerového systému
Revízia kamerového systému
Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
0058/2020
17.04.2020
368,72 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0057/2020
17.04.2020
80,78 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0056/2020
17.04.2020
175,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0055/2020
17.04.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0054/2020
17.04.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0053/2020
17.04.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0052/2020
17.04.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0051/2020
17.04.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka
8/2020
17.04.2020
381,30 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0050/2020
06.04.2020
106,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
faktúra
0049/2020
06.04.2020
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
0048/2020
06.04.2020
228,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
15/2020/KF
06.04.2020
514,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
objednávka - knihy
14/2020/KF
06.04.2020
501,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
13/2020/KF
06.04.2020
801,57 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
12/2020/KF
06.04.2020
962,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
1/2020/Z
19.03.2020
3 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 120-513-01878
20-513-01878 - Knižnica je tá správna adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
faktúra
0047/2020
16.03.2020
1433,28 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0046/2020
16.03.2020
361,29 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0045/2020
16.03.2020
409,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0043/2020
16.03.2020
147,02 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0039/2020
16.03.2020
1 090,29 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0006/Z/2020
16.03.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
11/2020/KF
13.03.2020
175,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
10/2020/KF
13.03.2020
228,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
9/2020/KF
13.03.2020
106,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
faktúra
0005/Z/2020
13.03.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0044/2020
13.03.2020
14,21 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0042/2020
13.03.2020
218,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0038/2020
13.03.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0037/2020
13.03.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0036/2020
13.03.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0035/2020
13.03.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0034/2020
13.03.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
11/2020/KF
13.03.2020
175,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0041/2020
06.03.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT - predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
0040/2020
06.03.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - časopis História
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
objednávka
7/2020
06.03.2020
1127,50 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka - knihy
8/2020/KF
06.03.2020
1433,28 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
7/2020/KF
06.03.2020
771,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0033/2020
06.03.2020
6,60 €
Poplatok - portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
faktúra
0032/2020
06.03.2020
49,00 €
Nákup časopisov
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0031/2020
06.03.2020
80,20 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
faktúra
0025/2020
27.02.2020
1 146,37 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0030/2020
27.02.2020
1 335,55 €
Knižničný systém Clavius
Udržiavací poplatok - Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
faktúra
0029/2020
27.02.2020
270,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0028/2020
27.02.2020
353,40
Nákup materiálu
Nákup tlačiarne
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
ZDF006/2020
27.02.2020
6,60 €
Poplatok - portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
faktúra
ZDF005/2020
27.02.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis HISTÓRIA - predplatné r. 2020
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
faktúra
ZDF004/2020
27.02.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT - predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
ZDF003/2020
27.02.2020
49,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND - predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0003/Z/2020
27.02.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - knihy
6/2020/KF
24.02.2020
218,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
6/2020
24.02.2020
6,60 €
Poplatok - portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
zmluva
1/2020/ZoD/FPU
24.02.2020
90,00 €
Zmluva o dielo - 01/2020/ZoD/FPU
Autorská beseda
Jarmila Zacher Pajpachová

príloha 1
objednávka
6/2020/PR
17.02.2020
21,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis HISTÓRIA - predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
objednávka
5/2020/PR
17.02.2020
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis PROFIT - predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka
4/2020/PR
17.02.2020
49,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND - predplatné r. 2020
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
objednávka
5/2020
17.02.2020
67,23 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
0003/Z/2020
17.02.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0001/OZ/2020
17.02.2020
224,46 €
Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Koncesionársky poplatok
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47232480
faktúra
0027/2020
17.02.2020
15,20 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0026/2020
17.02.2020
67,23 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
0024/2020
17.02.2020
264,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
0023/2020
17.02.2020
119,30 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0022/2020
17.02.2020
967,39 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0021/2020
17.02.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0020/2020
17.02.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0019/2020
17.02.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0018/2020
17.02.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0017/2020
17.02.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0016/2020
17.02.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
faktúra
0015/2020
17.02.2020
8 719,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1. polrok 2020
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
0007/2020
17.02.2020
492,95 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2019
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
objednávka
4/2020
07.02.2020
1000,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
3/2020
07.02.2020
747,89 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov + tlačiarne
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - knihy
5/2020/KF
07.02.2020
270,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
4/2020/KF
07.02.2020
240,24 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
0258/2019
07.02.2020
0,41 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0014/2020
07.02.2020
8,80
Autorské poplatky na základe hlásenia
Autorské poplatky na základe hlásenia
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
IČO: 0000420166
faktúra
0013/2020
07.02.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
objednávka
2/2020
03.02.2020
1 146,37 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
3/2020/PR
03.02.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Vyhotovil:
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
faktúra
0012/2020
03.02.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
faktúra
0011/2020
03.02.2020
365,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0010/2020
03.02.2020
64,08 €
Kontrola PHP a hydrantov
Kontrola PHP a hydrantov
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
0009/2020
03.02.2020
348,00 €
Servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i - servis
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
faktúra
0008/2020
03.02.2020
13,38 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0006/2020
03.02.2020
275,02 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0004/2020
03.02.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
zmluva
1/2020/ZoD
03.02.2020
30,00 €
Zmluva o dielo - 1/2020/ZoD
Beseda spojená s prednáškou - Židia a holokaust
PhDr. Peter Vítek

príloha 1
objednávka
3/2020/PR
24.01.2020
261,00 €
Predplatné
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov
Vyhotovil:
Verlag Dashofer, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35730129
faktúra
ZDF002/2020
15.01.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
faktúra
ZDF001/2020
15.01.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
faktúra
0005/2020
15.01.2020
763,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0003/2020
15.01.2020
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0002/2020
15.01.2020
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Bibiana, Knižná revue
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
faktúra
0001/2020
15.01.2020
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Slovenské pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
faktúra
0002/Z/2020
15.01.2020
64,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0001/Z/2020
15.01.2020
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0234/2019
15.01.2020
1 110,12 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0257/2019
15.01.2020
117,32 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0256/2019
15.01.2020
45,73 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0255/2019
15.01.2020
1 059,91 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
0254/2019
15.01.2020
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0253/2019
15.01.2020
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0252/2019
15.01.2020
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0251/2019
15.01.2020
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0250/2019
15.01.2020
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Časopis TREND - predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0249/2019
15.01.2020
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
MY Liptovské noviny - predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
0248/2019
15.01.2020
86,40 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
objednávka
1/2020
10.01.2020
1 148,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
2/2020/PR
10.01.2020
75,92 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie
Vyhotovil:
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
objednávka
1/2020/PR
10.01.2020
58,80 €
Predplatné
Predplatné na rok 2020 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
Vyhotovil:
PSDOMOV, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
objednávka - knihy
3/2020/KF
10.01.2020
365,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
2/2020/KF
10.01.2020
284,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
1/2020/KF
10.01.2020
763,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
5/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
objednávka
4/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
objednávka
3/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
IČO: 31815651
objednávka
2/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
objednávka
1/2020/MVS
02.01.2020
50,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
0022/Z/2019
30.12.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0021/Z/2019
30.12.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
zmluva
10/2019
30.12.2019
Zmluva (elektrická energia)
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
príloha 1
zmluva
9/2019
27.12.2019
4 528,00 €
Zmluva o výpožičke
Služby na základe zmluvy (štvrťročne 1 132,00 €)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
faktúra
0247/2019
23.12.2019
35,94 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
faktúra
0246/2019
23.12.2019
1 200,00 €
Nákup a servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
faktúra
0245/2019
20.12.2019
5,20 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
0244/2019
20.12.2019
117,68 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
objednávka
83/2019
13.12.2019
1 548,00 €
Nákup a servis multifunkčného zariadenia
Multifunkčné zariadenie Ineo+3350i + servis
Vyhotovil:
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44392010
faktúra
0243/2019
13.12.2019
13,72 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0242/2019
13.12.2019
195,00 €
Údržby a opravy auta
Elektroinštalácia ťažného zariadenia
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
faktúra
0241/2019
13.12.2019
268,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0240/2019
13.12.2019
1 400,00 €
Webstránka
Výroba a nastavenie webstránky
FreeTech, spol. s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47973498
faktúra
0239/2019
13.12.2019
66,22 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0238/2019
13.12.2019
39,00 €
Predplatné
1000 riešení - predplatné r. 2020
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0237/2019
13.12.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
0236/2019
13.12.2019
36,67 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
0235/2019
13.12.2019
72,00 €
Diagnostika a kontrola auta
Diagnostika, kontrolné meranie, emisná kontrola
J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 47691930
faktúra
0233/2019
13.12.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0232/2019
13.12.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0231/2019
13.12.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0230/2019
13.12.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0229/2019
13.12.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0228/2019
13.12.2019
117,60 €
Prehliadka zdvíhacieho zariadenia
Prehliadka stoličkového výťahu
VELCON spol, s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
IČO: 36056677
faktúra
0227/2019
13.12.2019
50,00 €
Oprava WC
Výmena odpadu
Jozef Kello
Jilemnického 871/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37377469
faktúra
0226/2019
13.12.2019
19,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - časopis História
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
faktúra
0225/2019
13.12.2019
37,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0224/2019
13.12.2019
9 421,62 €
Dodávka a montáž elektrických akumulačných pecí
Dodávka a montáž elektrických akumulačných pecí
EKOSAL - energy, s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 31606342
faktúra
0223/2019
13.12.2019
4 092,60 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel - I. NP
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
faktúra
0222/2019
13.12.2019
3 270,00 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel - III. NP
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
faktúra
0221/2019
13.12.2019
2 400,00 €
Svietidlá
Výmena svietidiel - II. NP
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
faktúra
0220/2019
13.12.2019
859,95 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0219/2019
13.12.2019
27,90 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
faktúra
0218/2019
13.12.2019
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
faktúra
0207/2019
04.12.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - časopis Fraktál
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
faktúra
ZDF015/19
04.12.2019
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
Liptovské noviny - predplatné r. 2020
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka
82/2019
04.12.2019
195,00 €
Údržby a opravy auta
Elektroinštalácia ťažného zariadenia
Vyhotovil:
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
objednávka
81/2019
04.12.2019
40,00 €
Predplatné novín a časopisov
Liptovské noviny - predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka
80/2019
04.12.2019
72,00 €
Diagnostika a kontrola auta
Diagnostika, kontrolné meranie, emisná kontrola
Vyhotovil:
J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 47691930
objednávka
79/2019
04.12.2019
1 148,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka - knihy
58/2019/KF
04.12.2019
268,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
8/2019
04.12.2019
0,00 €
Memorandum o spolupráci
Memorandum s spolupráci č. 7
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
príloha 1
objednávka
78/2019
04.12.2019
66,22 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
77/2019
29.11.2019
35,94 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
objednávka
76/2019
29.11.2019
50,00 €
Oprava WC
Výmena odpadu
Vyhotovil:
Jozef Kello
Jilemnického 871/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37377469
faktúra
0217/2019
29.11.2019
507,91 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
0216/2019
29.11.2019
191,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0020/Z/2019
25.11.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
ZDF014/19
25.11.2019
56,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND - predplatné r. 2020
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
objednávka
75/2019
25.11.2019
117,60 €
Prehliadka zdvíhacieho zariadenia
Prehliadka stoličkového výťahu
Vyhotovil:
VELCON spol, s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
IČO: 36056677
objednávka
74/2019
25.11.2019
56,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND - predplatné r. 2020
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0215/2019
22.11.2019
250,00 €
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie - Analfabeta Negramotná
KBT, o.z.
Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad
IČO: 42080673
faktúra
0214/2019
22.11.2019
2 228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
0213/2019
22.11.2019
493,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0212/2019
22.11.2019
189,39 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0211/2019
22.11.2019
14,27 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0210/2019
22.11.2019
6 302,28 €
Svietidlá
Dodávka - II. NP
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
faktúra
0209/2019
22.11.2019
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Tvorba
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
faktúra
0208/2019
22.11.2019
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
faktúra
0205/2019
22.11.2019
117,82 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0204/2019
22.11.2019
1 181,48 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0203/2019
22.11.2019
44,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0202/2019
22.11.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0201/2019
22.11.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0200/2019
22.11.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0199/2019
22.11.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0198/2019
22.11.2019
270,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0019/Z/2019
15.11.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka
73/2019
15.11.2019
7 362,60 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel - I. a III. NP
Vyhotovil:
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
objednávka - knihy
57/2019/KF
15.11.2019
37,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
56/2019/KF
15.11.2019
579,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
55/2019/KF
15.11.2019
870,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0206/2019
15.11.2019
40,00 €
Odborný seminár
Moderná správa registratúry - seminár
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
IČO: 37922190
faktúra
0189/2019
15.11.2019
54,00 €
Oprava ČO
Výmena batérie a ventilu v budove ČO
Premonta, s.r.o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36430277
faktúra
0165/2019
15.11.2019
120,00 €
Členský príspevok
Členský príspevok SAK - r. 2019
Slovenská asociácia knižníc
Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava
IČO: 30845181
faktúra
0197/2019
06.11.2019
285,88 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0196/2019
06.11.2019
296,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0195/2019
06.11.2019
397,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0194/2019
06.11.2019
500,00 €
Cateringové služby
Catering 17.10.2019 - Výročie knižnice
El Nino's food, s.r.o.
Kemi 627/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 52592031
faktúra
0193/2019
06.11.2019
40,00 €
Nákup kníh
Laminovačka - ÚDL
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0192/2019
06.11.2019
862,61 €
Refakturované poistné
Poistenie majetku ...
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0191/2019
06.11.2019
476,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0190/2019
06.11.2019
696,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0188/2019
06.11.2019
222,53 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0187/2019
06.11.2019
40,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
ZDF013/19
06.11.2019
39,00 €
Predplatné
1000 riešení - predplatné r. 2020
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
ZDF012/19
06.11.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
objednávka
72/2019
06.11.2019
166,60
Grafické práce
Grafické práce
Vyhotovil:
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
objednávka
71/2019
06.11.2019
1 059,91 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné novín a časopisov
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
objednávka
70/2019
06.11.2019
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Bibiana, Knižná revue
Vyhotovil:
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
objednávka
69/2019
06.11.2019
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Ekonomická revue cestovného ruchu
Vyhotovil:
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
objednávka
68/2019
06.11.2019
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Slovenské pohľady, Slovensko
Vyhotovil:
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
objednávka
67/2019
06.11.2019
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Tvorba
Vyhotovil:
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
objednávka
66/2019
06.11.2019
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Historická revue
Vyhotovil:
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
objednávka
65/2019
06.11.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - časopis Fraktál
Vyhotovil:
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
objednávka
64/2019
06.11.2019
1 181,48 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
63/2019
06.11.2019
39,00 €
Predplatné
1000 riešení - predplatné r. 2020
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
objednávka
62/2019
06.11.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
0018/Z/2019
06.11.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
54/2019/KF
06.11.2019
191,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
53/2019/KF
06.11.2019
493,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
52/2019/KF
06.11.2019
189,39 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
13/2019/ZoD/FPU
04.11.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 13/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda pre deti
Ing. Silvia Vančová

príloha 1
objednávka
61/2019
25.10.2019
1 400,00 €
Webstránka
Výroba a nastavenie webstránky
Vyhotovil:
FreeTech, spol. s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47973498
objednávka - knihy
51/2019/KF
25.10.2019
44,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
50/2019/KF
25.10.2019
499,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
49/2019/KF
25.10.2019
468,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
60/2019
25.10.2019
40,00 €
Odborný seminár
Moderná správa registratúry - seminár
Vyhotovil:
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
IČO: 37922190
objednávka
59/2019
25.10.2019
8 702,30 €
Svietidlá
Dodávka a výmena svietidiel - II. NP
Vyhotovil:
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2/417, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36428728
objednávka
58/2019
25.10.2019
40,00 €
Nákup materiálu
Laminovačka - ÚDL
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka
57/2019
25.10.2019
9 421,62 €
Elektrické akumulačné pece
Dodávka a montáž elektrických akumulačných pecí
Vyhotovil:
EKOSAL - energy, s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 31606342
objednávka
56/2019
16.10.2019
250,00 €
Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie - Analfabeta Negramotná
Vyhotovil:
KBT, o.z.
Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad
IČO: 42080673
zmluva
2/2019/ZoD
16.10.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 2/2019/ZoD
Hudobná produkcia pri príležitosti osláv 190. výročia založenia knižnice
Ján Majerčík

príloha 1
faktúra
0017/Z/2019
16.10.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0186/2019
16.10.2019
15,23 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0185/2019
16.10.2019
463,52 €
Nákup materiálu
Pozvánky a darčekové predmety
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
faktúra
0184/2019
16.10.2019
61,94 €
Hosting
Hosting
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
faktúra
0183/2019
16.10.2019
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
0182/2019
16.10.2019
95,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0181/2019
16.10.2019
224,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0180/2019
16.10.2019
428,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0179/2019
16.10.2019
132,14 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
0178/2019
16.10.2019
120,55 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0177/2019
16.10.2019
83,00 €
Mobilné telefóny
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0176/2019
16.10.2019
1 340,07 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0175/2019
16.10.2019
116,09 €
Nákup materiálu
Nákup čítačky čiarových kódov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0174/2019
16.10.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0173/2019
16.10.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0172/2019
16.10.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0171/2019
16.10.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0170/2019
16.10.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
48/2019/KF
16.10.2019
222,53 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
47/2019/KF
16.10.2019
40,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
46/2019/KF
16.10.2019
696,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0016/Z/2019
04.10.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0169/2019
04.10.2019
56,80 €
Predplatné
Poradca - predplatné r. 2020
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0168/2019
04.10.2019
42,00 €
Predplatné
Poradca - predplatné r. 2019
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0167/2019
04.10.2019
35,80 €
Predplatné
1000 riešení - predplatné r. 2019
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0166/2019
04.10.2019
157,50 €
Nákup materiálu
Gulôčkové perá s potlačou
National Pen
P. O. Box 1615, 800 90 Bratislava
IČO: 97264440
faktúra
0164/2019
04.10.2019
226,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
ZDF011/2019
04.10.2019
61,94 €
Hosting
Hosting
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
objednávka - knihy
45/2019/KF
04.10.2019
95,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
44/2019/KF
04.10.2019
476,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
43/2019/KF
04.10.2019
617,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
55/2019
04.10.2019
1 340,07 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
54/2019
04.10.2019
132,14 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka
53/2019
04.10.2019
500,00 €
Cateringové služby
Catering 17.10.2019 - Výročie knižnice
Vyhotovil:
El Nino's food, s.r.o.
Kemi 627/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 52592031
objednávka
52/2019
04.10.2019
61,94 €
Hosting
Hosting
Vyhotovil:
WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
faktúra
0163/2019
27.09.2019
295,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0162/2019
27.09.2019
237,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0161/2019
27.09.2019
1 008,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka
51/2019
27.09.2019
116,09 €
Nákup materiálu
Nákup čítačky čiarových kódov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
zmluva
12/2019/ZoD/FPU
27.09.2019
163,00 €
Zmluva o dielo - 12/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda a workshop o poruchách príjmu potravy
Valentína Sedileková

príloha 1
objednávka
50/2019
20.09.2019
463,52 €
Nákup materiálu
Pozvánky a darčekové predmety
Vyhotovil:
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
objednávka
49/2019
20.09.2019
157,50 €
Nákup materiálu
Gulôčkové perá s potlačou
Vyhotovil:
National Pen
P. O. Box 1615, 800 90 Bratislava
IČO: 97264440
faktúra
0160/2019
20.09.2019
572,23 €
Nákup PC
HP PRO DESK
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0159/2019
20.09.2019
364,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0158/2019
20.09.2019
95,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0157/2019
20.09.2019
36,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0156/2019
20.09.2019
12,50 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
0155/2019
20.09.2019
16,52 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0154/2019
20.09.2019
117,41 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0153/2019
20.09.2019
848,45 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0151/2019
20.09.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0150/2019
20.09.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0149/2019
20.09.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0148/2019
20.09.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0147/2019
20.09.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
42/2019/KF
20.09.2019
226,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
41/2019/KF
20.09.2019
295,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
40/2019/KF
20.09.2019
246,40 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka
48/2019
20.09.2019
54,00 €
Oprava ČO
Výmena batérie a ventilu v budove ČO
Vyhotovil:
Premonta, s.r.o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36430277
objednávka - knihy
39/2019/KF
11.09.2019
1.008,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
zmluva
11/2019/ZoD/FPU
11.09.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 11/2019/ZoD/FPU
Prednáška a prezentácia
Ing. Zdenko Zaťko

príloha 1
zmluva
10/2019/ZoD/FPU
11.09.2019
320,00 €
Zmluva o dielo - 10/2019/ZoD/FPU
Workshopy na zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností seniorov
Markéta Kořínková

príloha 1
faktúra
0152/2019
05.09.2019
48,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0015/Z/2019
05.09.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka
47/2019
05.09.2019
572,23 €
Nákup PC
HP PRO DESK
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
46/2019
05.09.2019
848,45 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0146/2019
05.09.2019
825,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0145/2019
05.09.2019
112,07 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
faktúra
0144/2019
05.09.2019
90,00 €
Deratizácia priestorov WC v budove ČO
Deratizácia
J&K Technology, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46973401
faktúra
0143/2019
05.09.2019
337,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
38/2019/KF
05.09.2019
95,68 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
37/2019/KF
05.09.2019
36,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
36/2019/KF
05.09.2019
399,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
ZDF010/19
23.08.2019
48,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0014/Z/2019
23.08.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0142/2019
23.08.2019
96,00 €
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Archív Tatry, s.r.o.
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36371815
faktúra
0141/2019
23.08.2019
15,78 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0140/2019
23.08.2019
8.859,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 2. polrok 2019
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
0139/2019
23.08.2019
117,70 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0138/2019
23.08.2019
1.030,82 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0137/2019
23.08.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0136/2019
23.08.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0135/2019
23.08.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0134/2019
23.08.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0133/2019
23.08.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka
45/2019
23.08.2019
48,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
zmluva
09/2019/ZoD/FPU
09.08.2019
70,00 €
Zmluva o dielo - 09/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Anna Uramová

príloha 1
objednávka - knihy
35/2019/KF
08.08.2019
337,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
34/2019/KF
08.08.2019
835,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0013/Z/2019
08.08.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka
44/2019
08.08.2019
112,07 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Vyhotovil:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka
43/2019
08.08.2019
1.030,82 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0132/2019
29.07.2019
600,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka
42/2019
29.07.2019
90,00 €
Deratizácia priestorov WC v budove ČO
Deratizácia
Vyhotovil:
J&K Technology, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46973401
faktúra
ZDF009/19
29.07.2019
56,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Poradca
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
ZDF008/19
29.07.2019
42,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Poradca
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0012/Z/2019
29.07.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka
41/2019
18.07.2019
56,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2020 - Poradca
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0131/2019
18.07.2019
18,02 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0130/2019
18.07.2019
538,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0129/2019
18.07.2019
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
0128/2019
18.07.2019
-24,55 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné - vyúčtovanie (preplatok)
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0127/2019
18.07.2019
117,96 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0126/2019
18.07.2019
2.870,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0125/2019
18.07.2019
1.280,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0124/2019
18.07.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0123/2019
18.07.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0122/2019
18.07.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0121/2019
18.07.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0120/2019
18.07.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0119/2019
18.07.2019
79,80 €
Servis knižničného systému Clavius
Servisný zásah - Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
objednávka
40/2019
12.07.2019
42,00
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Poradca
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
objednávka
39/2019
04.07.2019
1.280,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0011/Z/2019
04.07.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0118/2019
04.07.2019
472,20 €
Nákup materiálu + služba
Nákup premietacieho plátna + montáž
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0117/2019
04.07.2019
107,68 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 50152670
faktúra
0116/2019
04.07.2019
6,66 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0115/2019
04.07.2019
1.030,37 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka
38/2019
28.06.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné r.2019/2020 - časopis Stromáčik
Vyhotovil:
STROM ŽIVOTA, o.z.
Jelenia 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00587010
objednávka - knihy
33/2019/KF
28.06.2019
600,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
32/2019/KF
28.06.2019
555,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0114/2019
28.06.2019
6.050,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (regále) - ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
faktúra
0113/2019
28.06.2019
2.425,00 €
Stolárske, montážne a dokončovacie práce
Interiérové vybavenie - ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
faktúra
0112/2019
28.06.2019
1.310,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (stolíky) - ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
faktúra
0111/2019
28.06.2019
210,00 €
Nákup materiálu + služba
Dodávka a montáž stropného svietidla - ÚDL
ZK INTERIER, s.r.o.
Jalovec 112, 032 21 Bobrovec
IČO: 50600532
faktúra
0010/Z/2019
28.06.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0110/2019
28.06.2019
234,00 €
Úradná skúška - výťah
Úradná skúška - výťah
Výťahy LM s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
faktúra
0109/2019
28.06.2019
173,00 €
Odborná prehliadka výťahu
Odborná prehliadka výťahu
Výťahy LM PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
faktúra
0108/2019
28.06.2019
635,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0107/2019
28.06.2019
256,36 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0106/2019
28.06.2019
15,70 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0105/2019
28.06.2019
717,13 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019/2020 - Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
0104/2019
28.06.2019
117,23 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 50152670
faktúra
0103/2019
28.06.2019
99,03 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
faktúra
0102/2019
28.06.2019
1.144,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0101/2019
28.06.2019
118,24 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0100/2019
28.06.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0099/2019
28.06.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0098/2019
28.06.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0097/2019
28.06.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0096/2019
28.06.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0095/2019
28.06.2019
128,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - knihy
31/2019/KF
21.06.2019
635,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
37/2019
21.06.2019
107,68 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Vyhotovil:
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 50152670
objednávka
36/2019
21.06.2019
96,00 €
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Vypracovanie registratúrneho poriadku
Vyhotovil:
Archív Tatry, s.r.o.
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36371815
objednávka
35/2019
21.06.2019
210,00 €
Nákup materiálu + služba
Dodávka a montáž stropného svietidla - ÚDL
Vyhotovil:
ZK INTERIER, s.r.o.
Jalovec 112, 032 21 Bobrovec
IČO: 50600532
objednávka
34/2019
21.06.2019
2.425,00 €
Stolárske, montážne a dokončovacie práce
Interiérové vybavenie - ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
objednávka
33/2019
21.06.2019
6.050,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (regále) - ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
objednávka
32/2019
17.06.2019
472,20 €
Nákup materiálu + služba
Nákup premietacieho plátna + montáž
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0009/Z/2019
17.06.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0094/2019
17.06.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
zmluva
1/2019/D/FPU
17.06.2019
0,00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04710
18-511-04710 - Dodatok č. 1
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
objednávka - knihy
30/2019/KF
14.06.2019
275,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
31/2019
14.06.2019
2.870,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
30/2019
14.06.2019
717,13 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019/2020 - Predplatné novín a časopisov rôznych
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
objednávka
29/2019
14.06.2019
117,23 €
Nákup materiálu
Siete bezuzlové
Vyhotovil:
Luxsol, s.r.o.
Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 50152670
objednávka
28/2019
14.06.2019
1.144,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
zmluva
7/2019
14.06.2019
14.000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03537
19-514-03537 (Knihy)
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
objednávka - knihy
29/2019/KF
04.06.2019
99,03 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Občianske združenie Diera do sveta
A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42385776
objednávka - knihy
28/2019/KF
04.06.2019
1.037,03 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
zmluva
08/2019/ZoD/FPU
04.06.2019
120,00 €
Zmluva o dielo - 08/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda
Jana Pronská

príloha 1
faktúra
0093/2019
31.05.2019
209,69 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0092/2019
31.05.2019
1.503,36 €
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok - Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
faktúra
0091/2019
31.05.2019
57,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0090/2019
31.05.2019
262,87 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0089/2019
31.05.2019
590,16 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0088/2019
31.05.2019
17,09 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0087/2019
31.05.2019
69,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
faktúra
0086/2019
31.05.2019
181,37 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2018
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
0085/2019
31.05.2019
2228,12 €
Služby spojené so zmluvou o výpožičke - ČO
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
ZDF007/19
31.05.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
objednávka - knihy
27/2019/KF
31.05.2019
128,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - knihy
26/2019/KF
24.05.2019
209,69 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
25/2019/KF
24.05.2019
57,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
27/2019
24.05.2019
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
zmluva
6/2019
24.05.2019
0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie MK-4241/2019/3.2
Zmluva - kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33,813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182
príloha 1
objednávka - knihy
24/2019/KF
15.05.2019
254,33 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0003/OZ/2019
15.05.2019
428,58
Dane a poplatky mestu
Miestny poplatok za komunálne odpady
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
0002/OZ/2019
15.05.2019
744,60 €
Dane a poplatky mestu
Daň z nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
0008/Z/2019
15.05.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0083/2019
15.05.2019
20,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Jarmila Zacher Pajpachová
Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad
faktúra
0082/2019
15.05.2019
76,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0081/2019
15.05.2019
35,79 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0080/2019
15.05.2019
148,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0079/2019
15.05.2019
68,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie
Nálepkova 48, 977 01 Brezno
IČO: 36310006
faktúra
0078/2019
15.05.2019
117,80 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0077/2019
15.05.2019
1.101,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0076/2019
15.05.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0075/2019
15.05.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0074/2019
15.05.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0073/2019
15.05.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0072/2019
15.05.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0071/2019
15.05.2019
132,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
faktúra
0068/2019
15.05.2019
50,00 €
Poplatok
Členský poplatok
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 816 14 Bratislava
IČO: 00178594
zmluva
07/2019/ZoD/FPU
14.05.2019
70,00 €
Zmluva o dielo - 07/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník

príloha 1
zmluva
06/2019/ZoD/FPU
14.05.2019
70,00 €
Zmluva o dielo - 06/2019/ZoD/FPU
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík

príloha 1
zmluva
5/2019
14.05.2019
2.000,00 €
Zmluva č. 132/2019/MŠaK
Dotácia mesta Liptovský Mikuláš - nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
faktúra
0084/2019
10.05.2019
24.740,01 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie - ÚDL
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
faktúra
0070/2019
10.05.2019
520,73 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
0069/2019
10.05.2019
247,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0007/Z/2019
10.05.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka
26/2019
06.05.2019
1.101,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka - knihy
23/2019/KF
06.05.2019
69,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
objednávka - knihy
22/2019/KF
06.05.2019
20,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Jarmila Zacher Pajpachová
Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad
objednávka - knihy
21/2019/KF
06.05.2019
76,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
20/2019/KF
06.05.2019
35,79 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
4/2019
06.05.2019
1.500,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01787
19-513-01787 (Stretnutia s literatúrou 3)
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
05/2019/ZoD/FPU
06.05.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 05/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský

príloha 1
zmluva
04/2019/ZoD/FPU
06.05.2019
200,00 €
Zmluva o dielo - 04/2019/ZoD/FPU
Workshopy na zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností seniorov
Markéta Kořínková

príloha 1
objednávka - knihy
19/2019/KF
30.04.2019
148,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
18/2019/KF
30.04.2019
68,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie
Nálepkova 48, 977 01 Brezno
IČO: 35310006
objednávka - knihy
17/2019/KF
30.04.2019
600,16 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
16/2019/KF
30.04.2019
494,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
15/2019/KF
30.04.2019
255,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0067/2019
30.04.2019
336,00 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
faktúra
0066/2019
30.04.2019
274,70 €
Nákup materiálu
Materiál (žinenky) - ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
faktúra
0065/2019
30.04.2019
415,82 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0064/2019
30.04.2019
17,28 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0063/2019
30.04.2019
669,10 €
Servis automobilu
Výmena filtrov, pneumatík, servis
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
faktúra
ZDF006/19
15.04.2019
35,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - 1000 riešení
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
0062/2019
15.04.2019
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
0061/2019
15.04.2019
26,16 €
Operatívny servis
Operatívny servis
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
0060/2019
15.04.2019
117,19 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0059/2019
15.04.2019
398,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0058/2019
15.04.2019
313,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
0057/2019
15.04.2019
118,03 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0055/2019
15.04.2019
1.080,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0054/2019
15.04.2019
12,00 €
Programátorské práce
Programátorské práce
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
0053/2019
15.04.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0052/2019
15.04.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0051/2019
15.04.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0050/2019
15.04.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0049/2019
15.04.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0006/Z/2019
15.04.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0005/Z/2019
12.04.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
0056/2019
12.04.2019
99,50 €
Tepovanie
Tepovanie kobercov
TEPUJEM.SK s.r.o.
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 47061197
objednávka
25/2019
12.04.2019
336,00 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
objednávka
24/2019
12.04.2019
274,70 €
Nákup materiálu
Materiál (žinenky) - ÚDL
Vyhotovil:
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
objednávka
23/2019
12.04.2019
700,00 €
Servis automobilu
Výmena filtrov, pneumatík, servis
Vyhotovil:
Vladimír Majzlík
Okoličianska 681, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 41323203
zmluva
03/2019/ZoD/FPU
08.04.2019
120,00 €
Zmluva o dielo - 03/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda
Arpád Soltész

príloha 1
objednávka
22/2019
05.04.2019
35,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - 1000 riešení
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózske 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
objednávka
21/2019
05.04.2019
132,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Vyhotovil:
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
objednávka
20/2019
05.04.2019
1.080,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
19/2019
05.04.2019
99,50 €
Tepovanie
Tepovanie kobercov
Vyhotovil:
TEPUJEM.SK s.r.o.
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 47061197
objednávka - knihy
14/2019/KF
05.04.2019
313,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - knihy
13/2019/KF
05.04.2019
415,82 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
12/2019/KF
05.04.2019
515,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0048/2019
29.03.2019
6,20 €
Poplatok - portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
zmluva
02/2019/ZoD/FPU
22.03.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 02/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda spojená s prednáškou
Milan Zacha Kučera

príloha 1
faktúra
ZDF005/19
20.03.2019
6,20 €
Poplatok - portál cre.sk
Vystavenie potvrdenia
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
zmluva
3/2019
20.03.2019
343,00 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Zverenie majetku do správy správcovi
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
01/2019/ZoD/FPU
18.03.2019
100,00 €
Zmluva o dielo - 01/2019/ZoD/FPU
Autorská beseda pre deti
Kristína Mišovičová

príloha 1
zmluva
1/2019/ZoD
15.03.2019
200,00 €
Zmluva o dielo - 1/2019/ZoD
Jazykový kurz anglického jazyka pre seniorov
Evelína Woodingová

príloha 1
faktúra
0047/2019
15.03.2019
17,74
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0046/2019
15.03.2019
48,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Trend
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
0045/2019
15.03.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Fraktál
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
faktúra
0044/2019
15.03.2019
263,26 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0043/2019
15.03.2019
499,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0042/2019
15.03.2019
1.335,55 €
Aktualizácia knižničného systému Clavius
Systém Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
faktúra
0041/2019
15.03.2019
202,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0040/2019
15.03.2019
118,52
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0039/2019
15.03.2019
177,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0038/2019
15.03.2019
1.094,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0037/2019
15.03.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0036/2019
15.03.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0035/2019
15.03.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0034/2019
15.03.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0033/2019
15.03.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0032/2019
15.03.2019
520,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0031/2019
15.03.2019
785,65 €
Kamerový systém
Dodávka a inštalácia kamerového systému
Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
objednávka
18/2019
15.03.2019
6,20 €
Vystavenie potvrdenia
Poplatok - portál cre.sk
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
objednávka
17/2019
15.03.2019
20,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Fraktál
Vyhotovil:
Fraktál, o.z.
Pribinova ulica 364, 908 72 Závod
IČO: 51112540
objednávka - knihy
11/2019/KF
15.03.2019
499,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0004/Z/2019
15.03.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0003/Z/2019
15.03.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - knihy
10/2019/KF
11.03.2019
202,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
16/2019
11.03.2019
1.310,00 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie (stolíky) - ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
objednávka
15/2019
11.03.2019
263,26 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
14/2019
11.03.2019
1.094,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
zmluva
2/2019
11.03.2019
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Liptovská knižnica G.F.B v LM a Základná odborová organizácia
Štúrova 56
IČO: 36145220
príloha 1
faktúra
0030/2019
28.02.2019
174,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0029/2019
28.02.2019
262,80 €
Nákup materiálu
Teleskopický rebrík
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
faktúra
ZDF004/19
28.02.2019
19,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis História
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
faktúra
ZDF003/19
28.02.2019
48,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Trend
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
objednávka - knihy
9/2019/KF
26.02.2019
177,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
8/2019/KF
26.02.2019
174,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
13/2019
26.02.2019
19,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis História
Vyhotovil:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
objednávka
12/2019
26.02.2019
48,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Trend
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
zmluva
1/2019
26.02.2019
12,29 €/mesačne
Poskytovanie služby technickej ochrany objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
príloha 1
objednávka
11/2019
15.02.2019
262,80 €
Nákup materiálu
Teleskopický rebrík
Vyhotovil:
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
faktúra
0028/2019
15.02.2019
58,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
AIFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 361602436
faktúra
0027/2019
15.02.2019
59,10 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0026/2019
15.02.2019
18,05 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0025/2019
15.02.2019
1.000,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
0024/2019
15.02.2019
117,83 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
0023/2019
15.02.2019
8.859,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1. polrok 2019
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
0022/2019
15.02.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
0021/2019
15.02.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
0020/2019
15.02.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
0019/2019
15.02.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
0018/2019
15.02.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0016/2019
15.02.2019
84,81 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
0001/OZ/2019
15.02.2019
224,16 €
Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Koncesionársky poplatok
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47232480
faktúra
0002/Z/2019
15.02.2019
65,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
0001/Z/2019
08.02.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka
10/2019
08.02.2019
785,65 €
Kamerový systém
Dodávka a inštalácia kamerového systému
Vyhotovil:
Alarma, s.r.o.
Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
objednávka
9/2019
08.02.2019
1.000,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka - knihy
7/2019/KF
08.02.2019
520,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
0017/2019
29.01.2019
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Profit
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
0015/2019
29.01.2019
136,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0014/2019
29.01.2019
434,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - ostatné
5/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
objednávka - ostatné
4/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
objednávka - ostatné
3/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
IČO: 31815651
objednávka - ostatné
2/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
objednávka - ostatné
1/2019/MVS
25.01.2019
50,00 €
Služby MVS
Služby MVS
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
0013/2019
25.01.2019
799,00 €
ESET licencia
ESET licencia - 28 PC
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0012/2019
25.01.2019
83,96 €
Nákup materiálu
Zobrazovací valec - tlačiareň
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
0011/2019
25.01.2019
34,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
0010/2019
25.01.2019
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Tvorba
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
faktúra
0009/2019
25.01.2019
165,78
Kontrola PHP a hydrantov
Kontrola PHP a hydrantov
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
0008/2019
25.01.2019
20,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0007/2019
25.01.2019
406,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
0006/2019
25.01.2019
433,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
0005/2019
25.01.2019
261,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina
IČO: 50378619
faktúra
0004/2019
25.01.2019
179,80 €
Nákup materiálu
Materiál - ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
faktúra
0003/2019
25.01.2019
1.036,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
ZDF002/19
25.01.2019
22,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Profit
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
ZDF001/19
25.01.2019
58,80
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
AIFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 361602436
objednávka - knihy
6/2019/KF
25.01.2019
136,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
8/2019
25.01.2019
59,10 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
7/2019
25.01.2019
84,81 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka
6/2019
21.01.2019
799,00 €
ESET licencia
ESET licencia - 28 PC
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
0002/2019
21.01.2019
15,18 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
0001/2019
21.01.2019
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
278/2018
21.01.2019
39,40 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné - vyúčtovanie
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
277/2018
21.01.2019
1,62 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
276/2018
21.01.2019
117,02 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
275/2018
21.01.2019
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
274/2018
21.01.2019
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
272/2018
21.01.2019
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
271/2018
21.01.2019
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka
5/2019
21.01.2019
83,96 €
Nákup materiálu
Zobrazovací valec - tlačiareň
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
279/2018
17.01.2019
9,15 €
Autorské poplatky na základe hlásenia
Autorské poplatky na základe hlásenia
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
IČO: 0000420166
objednávka - knihy
5/2019/KF
17.01.2019
34,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
4/2019/KF
17.01.2019
261,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina
IČO: 50378619
objednávka
4/2019
17.01.2019
165,78
Kontrola PHP a hydrantov
Kontrola PHP a hydrantov
Vyhotovil:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
273/2018
10.01.2019
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
270/2018
10.01.2019
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - knihy
3/2019/KF
10.01.2019
434,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
2/2019/KF
10.01.2019
409,64 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
1/2019/KF
10.01.2019
427,45 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
3/2019
10.01.2019
1.036,80 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
2/2019
10.01.2019
22,80
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis Profit
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka
1/2019
10.01.2019
58,80
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
Vyhotovil:
AIFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 361602436
faktúra
269/2018
28.12.2018
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Šarm
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
268/2018
28.12.2018
35,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - MY Liptovské noviny
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
263/2018
28.12.2018
39.026,77 €
Stavebné úpravy na základe ZoD 14/2018
Úpravy vstupných priestorov a WC
Miloš Choma
Liptovská Kokava 127, 032 44 Liptovská Kokava
IČO: 10861238
faktúra
249/2018
28.12.2018
954,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
238/2018
28.12.2018
669,40
Nákup materiálu
Materiál - ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
faktúra
267/2018
28.12.2018
5,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Knihy Sova, s.r.o.
Štefánikova 52, 94901 Nitra
IČO: 50934627
faktúra
266/2018
21.12.2018
101,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
faktúra
265/2018
21.12.2018
74,16 €
Vykonanie operatívneho servisu
Operatívny servis
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
264/2018
21.12.2018
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
faktúra
262/2018
21.12.2018
271,50
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
261/2018
21.12.2018
16,50 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
260/2018
21.12.2018
758,10 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
259/2018
21.12.2018
2.255,00 €
Nákup nábytku
Nábytok - ÚDL
BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s.
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
IČO: 36573175
faktúra
258/2018
21.12.2018
16,51 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
257/2018
21.12.2018
5,00 €
MVS
MVS
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
faktúra
256/2018
21.12.2018
515,07
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
255/2018
21.12.2018
202,50
Nákup materiálu
Materiál - ÚDL
MAQUITA s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
faktúra
254/2018
21.12.2018
23,85 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
faktúra
253/2018
21.12.2018
995,98 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Predplatné novín a časopisov rôznych
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
252/2018
21.12.2018
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Bibiana, Knižná revue
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
faktúra
251/2018
21.12.2018
18,72 €
Preukaz pre čitateľov
Preukaz pre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
250/2018
21.12.2018
117,31 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
248/2018
21.12.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
247/2018
21.12.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
246/2018
21.12.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
245/2018
21.12.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
244/2018
21.12.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
243/2018
21.12.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
242/2018
21.12.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
241/2018
21.12.2018
14,99 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
VISION Tech, s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 46411321
faktúra
240/2018
21.12.2018
321,93 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
239/2018
21.12.2018
220,00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania
Zabezpečenie verejného obstarávania
Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44102011
faktúra
238/2018
21.12.2018
669,40 €
Nákup materiálu
Materiál - ÚDL
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
faktúra
237/2018
21.12.2018
230,40 €
Kreslo sivé DERRY TEX
Nábytok - ÚDL
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
objednávka - knihy
235/2018
21.12.2018
73,20 €
Vykonanie operatívneho servisu
Operatívny servis
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
objednávka - knihy
47/2018/KF
17.12.2018
101,85 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
objednávka - knihy
46/2018/KF
17.12.2018
319,40 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
18/2018/ZoD
17.12.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 18/2018
Autorská beseda spojená s prednáškou
PhDr. Peter Vítek

príloha 1
zmluva
6/2018
11.12.2018
4.456,24 €
Zmluva o výpožičke
Prenájom priestorov ČO - štvrťročne 1.114,06 €
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
5/2018
07.12.2018
358,10 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Zverenie majetku do správy
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
objednávka - knihy
45/2018/KF
07.12.2018
185,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Knihy Sova, s.r.o.
Štefánikova 52, 94901 Nitra
IČO: 50934627
objednávka
77/2018
07.12.2018
954,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka
76/2018
07.12.2018
56,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Šarm
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
objednávka
75/2018
07.12.2018
16,50 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00164631
objednávka
74/2018
07.12.2018
5,00 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
objednávka
73/2018
07.12.2018
758,10
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
72/2018
30.11.2018
14,99 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
VISION Tech, s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 46411321
objednávka
71/2018
30.11.2018
23,85 €
MVS
MVS
Vyhotovil:
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
objednávka
70/2018
30.11.2018
35,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - MY Liptovské noviny
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka
69/2018
30.11.2018
849,20 €
Nákup materiálu
Materiál - ÚDL
Vyhotovil:
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
IČO: 47078839
objednávka
68/2018
30.11.2018
202,50 €
Nákup materiálu
Materiál - ÚDL
Vyhotovil:
MAQUITA s.r.o.
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
objednávka
67/2018
30.11.2018
24 740,01 €
Dodávka a montáž interiérového vybavenia knižnice
Interiérové vybavenie - ÚDL
Vyhotovil:
Stolwood, s.r.o.
Eduarda - Balla 907/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47467801
objednávka - knihy
44/2018/KF
30.11.2018
378,74 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
4/2018
30.11.2018
18.431,54 €
Kúpna zmluva
Zmluva o dodávke elektrickej energie - Z201852206_Z
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
príloha 1
faktúra
236/2018
30.11.2018
109,50 €
Predplatné novín
Predplatné - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
234/2018
23.11.2018
5,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
233/2018
23.11.2018
154,19 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
232/2018
23.11.2018
463,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
231/2018
23.11.2018
828,34 €
Refakturované poistné
Poistenie majetku ...
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
230/2018
23.11.2018
16,98 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
229/2018
23.11.2018
320,00 €
Prepravné služby
Preprava osôb - Bibliotéka Bratislava
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 40451542
objednávka
66/2018
23.11.2018
230,40 €
Kreslo sivé DERRY TEX
Nábytok - ÚDL
Vyhotovil:
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
objednávka
65/2018
23.11.2018
2255,00 €
Nákup nábytku
Nábytok - ÚDL
Vyhotovil:
BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s.
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
IČO: 36573175
faktúra
228/2018
14.11.2018
550,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
227/2018
14.11.2018
1013,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
226/2018
14.11.2018
39,50 €
Internetové služby
Doména knižnice
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
225/2018
14.11.2018
74,80 €
Preukaz pre čitateľov
Preukazpre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
224/2018
14.11.2018
117,55 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
223/2018
14.11.2018
972,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
222/2018
14.11.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
221/2018
14.11.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
220/2018
14.11.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
219/2018
14.11.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
218/2018
14.11.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
217/2018
14.11.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
216/2018
14.11.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
215/2018
14.11.2018
322,35 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
214/2018
14.11.2018
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Tvorba
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
faktúra
213/2018
14.11.2018
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Slovenské pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
faktúra
212/2018
14.11.2018
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
faktúra
211/2018
14.11.2018
129,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
TRIO Publishing s.r.o.
Trajánova 3A, 851 10 Bratislava
IČO: 31401392
zmluva
16/2018/ZoD/FPU
14.11.2018
70,00 €
Zmluva o dielo 17/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
PhDr. Iveta Zuskinová

príloha 1
objednávka
64/2018
14.11.2018
972,00 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka - knihy
42/2018/KF
31.10.2018
378,42 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
41/2018/KF
31.10.2018
545,63 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
210/2018
31.10.2018
456,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
209/2018
31.10.2018
300,00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania
Zabezpečenie verejného obstarávania
Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44102011
objednávka - knihy
40/2018/KF
23.10.2018
550,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
208/2018
19.10.2018
600,00 €
Výroba a montáž knižných búdok
Výroba a montáž knižných búdok
Peter Trnovský ALINO HOLZ

faktúra
207/2018
15.10.2018
20,34 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
206/2018
15.10.2018
117,28 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
205/2018
15.10.2018
1155,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
204/2018
15.10.2018
337,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
203/2018
15.10.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
202/2018
15.10.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
201/2018
15.10.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
200/2018
15.10.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
199/2018
15.10.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
198/2018
15.10.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
39/2018/KF
11.10.2018
456,15 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
38/2018/KF
11.10.2018
1018,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka
63/2018
11.10.2018
320,00 €
Prepravné služby
Preprava osôb - Bibliotéka Bratislava
Vyhotovil:
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 40451542
objednávka
62/2018
11.10.2018
8,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Tvorba
Vyhotovil:
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
objednávka
61/2018
11.10.2018
26,60 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Slovenské pohľady, Slovensko
Vyhotovil:
Matica Slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
objednávka
60/2018
11.10.2018
10,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Pedagogická revue
Vyhotovil:
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
objednávka
59/2018
11.10.2018
9,45 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - časopis PÁN UČITEĽ
Vyhotovil:
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
Šafránová 5/A, 811 02 Bratislava
IČO: 35856084
objednávka
58/2018
11.10.2018
109,50 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Hospodárske noviny
Vyhotovil:
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
objednávka
57/2018
11.10.2018
34,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Historická revue
Vyhotovil:
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
objednávka
56/2018
11.10.2018
17,80 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Bibiana, Knižná revue
Vyhotovil:
ARES, s.r.o.
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
objednávka
55/2018
11.10.2018
995,98 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Predplatné novín a časopisov rôznych
Vyhotovil:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
objednávka
54/2018
11.10.2018
15,00 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné na rok 2019 - Ekonomická revue cestovného ruchu
Vyhotovil:
Ekonómia, občianske združenie
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35981555
objednávka
53/2018
11.10.2018
1155,60 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
197/2018
11.10.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
196/2018
11.10.2018
145,13
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
195/2018
11.10.2018
159,28
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
zmluva
15/2018/ZoD/FPU
11.10.2018
90,00 €
Zmluva o dielo 16/2018
Autorská beseda pre deti
Mgr. Tibor Hujdič

príloha 1
zmluva
14/2018/ZoD/FPU
11.10.2018
250,00 €
Zmluva o dielo 15/2018
Workshopy na zlepšenie pamäte
Markéta Kořínková

príloha 1
zmluva
2/2018/ZoD
11.10.2018
39 026,77 €
Zmluva o dielo 14/2018
Stavebné práce
Miloš Choma
Liptovská Kokava 127, 032 44 Liptovská Kokava
IČO: 108 61 238
príloha 1
objednávka
52/2018
28.09.2018
93,60
Detský preukaz
Detský preukaz
Vyhotovil:
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka
51/2018
28.09.2018
520,00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania
Zabezpečenie verejného obstarávania
Vyhotovil:
Dana Kičinová
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44102011
objednávka
50/2018
28.09.2018
600,00 €
Výroba a montáž knižných búdok
Výroba a montáž knižných búdok
Vyhotovil:
Peter Trnovský ALINO HOLZ
Prosiek 67, 032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 44231997
objednávka - knihy
37/2018/KF
28.09.2018
337,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
36/2018/KF
28.09.2018
163,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
TRIO Publishing s.r.o.
Trajánova 3A, 851 10 Bratislava
IČO: 31401392
zmluva
13/2018/ZoD/FPU
27.09.2018
90,00 €
Zmluva o dielo 13/2018
Autorská beseda pre deti
Barbora Krajč Zamišková

príloha 1
faktúra
194/2018
21.09.2018
90,00 €
Seminár
Polročné pracovné stretnutie účtovníkov a ekonómov
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Námestie S. H. Vajanského 1 , 036 01 Martin
IČO: 31938434
faktúra
193/2018
21.09.2018
17,35 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
192/2018
21.09.2018
199,11 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
191/2018
21.09.2018
56,46 €
Nákup materiálu
D-LINK
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
190/2018
21.09.2018
58,80 €
Profi hosting
Hosting knižnica
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
zmluva
12/2018/ZoD/FPU
20.09.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 12/2018
Divadelné vystúpenie a scénické čítanie z knihy
Patrícia Sopkovičová

príloha 1
objednávka - knihy
35/2018/KF
19.09.2018
159,33 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - knihy
34/2018/KF
19.09.2018
154,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
49/2018
19.09.2018
90,00 €
Seminár
Polročné pracovné stretnutie účtovníkov a ekonómov
Vyhotovil:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Námestie S. H. Vajanského 1 , 036 01 Martin
IČO: 31938434
zmluva
11/2018/ZoD/FPU
19.09.2018
130,00 €
Zmluva o dielo 11/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mgr. Ivana Havranová

príloha 1
faktúra
189/2018
14.09.2018
511,21 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
188/2018
14.09.2018
2 228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
187/2018
14.09.2018
117,34 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
186/2018
14.09.2018
45,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
185/2018
14.09.2018
69,84 €
Predplatné
Predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
faktúra
184/2018
14.09.2018
48,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
faktúra
183/2018
14.09.2018
510,32 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
182/2018
14.09.2018
146,09 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
181/2018
14.09.2018
9,18 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
180/2018
14.09.2018
130,28 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
179/2018
14.09.2018
1 622,88 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
178/2018
14.09.2018
626,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
177/2018
14.09.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
176/2018
14.09.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
175/2018
14.09.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
174/2018
14.09.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
173/2018
14.09.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
172/2018
14.09.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
171/2018
14.09.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
170/2018
14.09.2018
79,80 €
Servis knižničného systému Clavius
Servisný zásah - Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
objednávka
48/2018
14.09.2018
199,11 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Top-art 77 s.r.o.
Ul. 1 . mája 2044/178, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka
47/2018
14.09.2018
56,46 €
Nákup materiálu
Nákup D-link GO-SW-16G
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
46/2018
07.09.2018
626,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
objednávka - knihy
33/2018/KF
07.09.2018
511,42 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.
Bojnická 10, 830 00 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
169/2018
31.08.2018
707,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
168/2018
31.08.2018
36,54 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
167/2018
31.08.2018
392,82 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
45/2018
24.08.2018
69,84 €
Predplatné
Predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie
Vyhotovil:
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
objednávka
44/2018
24.08.2018
1 753,14
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Vyhotovil:
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46928073
objednávka
43/2018
24.08.2018
45,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
Vyhotovil:
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
objednávka - knihy
32/2018/KF
24.08.2018
510,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
31/2018/KF
24.08.2018
146,09 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
166/2018
17.08.2018
17,30 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
165/2018
17.08.2018
167,34 €
Vykonanie pravidelnej kontroly EZS
Pravidelná kontrola
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
164/2018
17.08.2018
253,44 €
Prihlášky pre čitateľov
Prihlášky pre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
163/2018
17.08.2018
117,82 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
162/2018
17.08.2018
907,20 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
161/2018
17.08.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
160/2018
17.08.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
159/2018
17.08.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
158/2018
17.08.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
157/2018
17.08.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
156/2018
17.08.2018
8483,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 2. polrok 2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
155/2018
17.08.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
30/2018/KF
17.08.2018
707,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
objednávka - knihy
29/2018/KF
17.08.2018
402,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
zmluva
10/2018/ZoD/FPU
09.08.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 10/2018
Vedenie literárnej dielne
Anna Ondrejková

príloha 1
objednávka
42/2018
03.08.2018
48,00 €
Grafické práce
Grafické práce
Vyhotovil:
Biela hlina, s.r.o.
Tajov 18, 976 34 Tajov
IČO: 48292176
objednávka
41/2018
03.08.2018
907,20 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
154/2018
03.08.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
153/2018
03.08.2018
79,20 €
Parkovacia zábrana
Parkovacia zábrana
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
faktúra
152/2018
03.08.2018
380,00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu
Projekt - ochrana osobných údajov
LUCRAS, s.r.o.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 51289059
faktúra
151/2018
03.08.2018
860,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
faktúra
150/2018
03.08.2018
100,80 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
faktúra
149/2018
20.07.2018
10,05 €
Služby MVS
Služby MVS
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
148/2018
20.07.2018
119,00 €
Odborná konferencia
Odborná konferencia
EDUCATION ACADEMY
Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 37
IČO: 42180538
faktúra
147/2018
20.07.2018
173,30 €
Odborná prehliadka výťahu
Odborná prehliadka výťahu
Výťahy LM s.r.o.
Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Lipovský Mikuláš
IČO: 51401193
faktúra
146/2018
20.07.2018
16,00 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
145/2018
20.07.2018
24,42 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné - vyúčtovanie
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
144/2018
20.07.2018
6,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ing. Andrej Hnát
M. R. Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov
faktúra
143/2018
20.07.2018
117,64 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
142/2018
20.07.2018
1 112,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
141/2018
20.07.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
140/2018
20.07.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
139/2018
20.07.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
138/2018
20.07.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
137/2018
20.07.2018
246,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
136/2018
20.07.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
134/2018
20.07.2018
224,16 €
Propagačné letáky
Propagačné letáky
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
objednávka
40/2018
20.07.2018
860,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vyhotovil:
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
objednávka
39/2018
20.07.2018
100,80 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Vyhotovil:
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lušenec
IČO: 32627211
objednávka
38/2018
20.07.2018
79,20 €
Parkovacia zábrana
Parkovacia zábrana
Vyhotovil:
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
zmluva
3/2018/FPU
12.07.2018
7 000,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04495
18-513-04495
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
faktúra
135/2018
06.07.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
objednávka
37/2018
06.07.2018
255,20 €
Prihlášky pre čitateľov
Prihlášky pre čitateľov
Vyhotovil:
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka
36/2018
06.07.2018
1 112,40 €
Elektronické stravovacie poukážky
Elektronické stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
zmluva
2/2018/FPU
02.07.2018
37 970,00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04710
18-511-04710
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
objednávka
35/2018
02.07.2018
119,00 €
Odborná konferencia
Odborná konferencia
Vyhotovil:
EDUCATION ACADEMY
Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 37
IČO: 42180538
faktúra
133/2018
29.06.2018
33,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
faktúra
132/2018
29.06.2018
508,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus, s.r.o.
Gorského 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
faktúra
130/2018
29.06.2018
379,65 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
129/2018
29.06.2018
137,61 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
128/2018
29.06.2018
241,53 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
126/2018
29.06.2018
267,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
125/2018
29.06.2018
207,78 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
124/2018
29.06.2018
120,00 €
Inzercia
Inzercia - Liptovské Echo 1/2 strany, šírka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka - knihy
28/2018/KF
29.06.2018
6,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ing. Andrej Hnát
M. R. Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov
objednávka - knihy
27/2018/KF
29.06.2018
33,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
faktúra
131/2018
22.06.2018
696,04 €
Predplatné novín a časopisov
Predplatné novín a časopisov
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
127/2018
22.06.2018
109,50 €
Predplatné novín
Predplatné - Hospodárske noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
123/2018
22.06.2018
16,66 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj v Žiline
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
122/2018
22.06.2018
1.503,36
Servis knižničného systému Clavius
Ročný poplatok - Clavius
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53, 010 01 Žilina
IČO: 44832621
faktúra
120/2018
22.06.2018
1098,00 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47079690
faktúra
119/2018
22.06.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
118/2018
22.06.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
117/2018
22.06.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
116/2018
22.06.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
115/2018
22.06.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
113/2018
22.06.2018
118,79
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
111/2018
22.06.2018
27,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Anna Vlčeková

faktúra
110/2018
22.06.2018
104,22 €
Nákup spoločenských hier
Spoločenské hry - FPU
Bilbo, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402290
faktúra
114/2018
13.06.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
IČO: 00151866
objednávka
34/2018
13.06.2018
224,16 €
Propagačné letáky
Propagačné letáky
Vyhotovil:
Grafon s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
objednávka - knihy
26/2018/KF
13.06.2018
161,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
25/2018/KF
13.06.2018
278,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
24/2018/KF
13.06.2018
398,92 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
23/2018/KF
13.06.2018
207,79 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
22/2018/KF
13.06.2018
267,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
zmluva
9/2018/ZoD/FPU
13.06.2018
70,00 €
Zmluva o dielo 8/2018
Autorské čítanie a prezentácia vlastného diela
Stanislav Kaľavský

príloha 1
zmluva
3/2018
08.06.2018
Zmluva o bezodplatnom užívaní
Zmluva o bezodplatnom užívaní č. 2683/2018
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
faktúra
121/2018
05.06.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
faktúra
112/2018
05.06.2018
450,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
109/2018
05.06.2018
18,00 €
Programátorské práce
Programátorské práce
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
108/2018
05.06.2018
215,83 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka
33/2018
05.06.2018
1098,00 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
21/2018/KF
01.06.2018
508,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus s.r.o
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
zmluva
8/2018/ZoD/FPU
01.06.2018
105,00 €
Zmluva o dielo 9/2018
Zhotovenie grafického návrhu na propagačné materiály
Ing. Peter Valach

príloha 1
objednávka
32/2018
30.05.2018
104,22 €
Nákup spoločenských hier
Spoločenské hry - FPU
Vyhotovil:
Bilbo, s.r.o.
Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402290
objednávka
31/2018
30.05.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
objednávka
30/2018
30.05.2018
120,00 €
Inzercia
Inzercia - Liptovské Echo 1/2 strany, šírka
Vyhotovil:
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
objednávka
29/2018
30.05.2018
18,00 €
Programátorské práce
Programátorské práce
Vyhotovil:
FreeTech services, spol s r.o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
objednávka - knihy
20/2018/KF
30.05.2018
27,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Anna Vlčeková

zmluva
2/2018
25.05.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
príloha 1
zmluva
7/2018/ZoD/FPU
24.05.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 7/2018
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík

príloha 1
zmluva
6/2018/ZoD/FPU
24.05.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 6/2018
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník

príloha 1
faktúra
107/2018
23.05.2018
149,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
106/2018
23.05.2018
120,20 €
Nákup techniky
Tlačiareň, laminovačka
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
105/2018
22.05.2018
23,67 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
89/2018
22.05.2018
956,83 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2017
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
objednávka
28/2018
16.05.2018
120,20 €
Nákup techniky
Tlačiareň, laminovačka
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
19/2018/KF
16.05.2018
149,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
27/2018
14.05.2018
215,82 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Vyhotovil:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
faktúra
104/2018
14.05.2018
16,27 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
103/2018
14.05.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
102/2018
14.05.2018
429,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
101/2018
14.05.2018
118,34 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
100/2018
14.05.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
99/2018
14.05.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
98/2018
14.05.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
97/2018
14.05.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
96/2018
14.05.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
95/2018
14.05.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
94/2018
14.05.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
93/2018
14.05.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
92/2018
14.05.2018
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 50301021
faktúra
91/2018
14.05.2018
33,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
90/2018
14.05.2018
50,00 €
Členský príspevok na rok 2018
Poplatok kolektívneho člena
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 00178594
faktúra
88/2018
14.05.2018
32,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie

zmluva
5/2018/ZoD/FPU
09.05.2018
130,00 €
Zmluva o dielo 5/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

príloha 1
objednávka
26/2018
03.05.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
18/2018/KF
03.05.2018
505,37 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
87/2018
30.04.2018
26,30 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
86/2018
30.04.2018
445,00 €
Maliarske a natieračské práce
Maľovanie priestorov knižnice
Mrnčo Jaroslav ml.
Liptovská Anna 1, 032 23 Liptovský Mikuláš
IČO: 44816243
faktúra
85/2018
30.04.2018
339,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
82/2018
30.04.2018
120,00 €
Členský príspevok na rok 2018
Členský príspevok na rok 2018 - SAK
Slovenská asociácia knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO: 30845181
objednávka
25/2018
25.04.2018
380,00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu
Projekt - ochrana osobných údajov
Vyhotovil:
LUCRAS, s.r.o.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43965849
zmluva
4/2018/ZoD/FPU
20.04.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 4/2018
Beseda o ochrane prírody a naj rekordoch zo sveta živočíchov a rastlín
Jaroslav Slašťan

príloha 1
zmluva
1/2018/FPU
17.04.2018
2.000,00
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01859
18-512-01859
Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
objednávka - knihy
17/2018/KF
16.04.2018
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanová 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
objednávka - knihy
16/2018/KF
16.04.2018
32,00 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Peter Kováčik, Život a zdravie

faktúra
84/2018
13.04.2018
220,20 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
83/2018
13.04.2018
16,98 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
81/2018
13.04.2018
2.228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba (2x)
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
80/2018
13.04.2018
1.680,47 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
79/2018
13.04.2018
118,24 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
78/2018
13.04.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
77/2018
13.04.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Zgútha Vrbického 1357/16, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
76/2018
13.04.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
75/2018
13.04.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
74/2018
13.04.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
73/2018
13.04.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
72/2018
13.04.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
71/2018
13.04.2018
270,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
zmluva
3/2018/ZoD/FPU
12.04.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 3/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Mária Blšáková

príloha 1
objednávka - knihy
15/2018/KF
11.04.2018
373,41 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
14/2018/KF
11.04.2018
259,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka
24/2018
11.04.2018
445,00 €
Maliarske a natieračské práce
Maľovanie priestorov knižnice
Vyhotovil:
Mrnčo Jaroslav ml.
Liptovská Anna 1, 032 23 Liptovský Mikuláš
IČO: 44816243
objednávka
23/2018
05.04.2018
1.023,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
70/2018
29.03.2018
36,82 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
69/2018
29.03.2018
580,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborné poradenstvo
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
faktúra
68/2018
29.03.2018
85,00 €
Kábeláž k PC
Potiahnutie kábeláže
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
67/2017
29.03.2018
102,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
66/2018
29.03.2018
744,60 €
Spoločné rozhodnutie k daniam
Daň s nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
65/2018
29.03.2018
428,58 €
Rozhodnutie za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
objednávka - ostatné
22/2018
27.03.2018
1.680,50 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - ostatné
21/2018
22.03.2018
85,00 €
Kábeláž k PC
Potiahnutie kábeláže
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
13/2018/KF
19.03.2018
121,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
64/2018
15.03.2018
31,60 €
1000 Riešení 2018 - 12 čísel mesačníka
1000 Riešení 2018 - 12 čísel mesačníka
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
63/2018
15.03.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
faktúra
62/2018
15.03.2018
12,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
61/2018
15.03.2018
184,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
20/2018
14.03.2018
31,60
1000 Riešení 2018 - 12 čísel mesačníka
1000 Riešení 2018 - 12 čísel mesačníka
Vyhotovil:
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
objednávka
19/2018
13.03.2018
4,20 €
Výpis z registra exekúcií
Výpis z registra exekúcií
Vyhotovil:
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
objednávka - knihy
12/2018/KF
13.03.2018
12,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
60/2018
09.03.2018
16,31 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
zmluva
1/2018
09.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
2/2018/ZoD/FPU
07.03.2018
80,00 €
Zmluva o dielo 2/2018
Autorská beseda a prezentácia vlastného diela
Miroslav Kasprzyk

príloha 1
objednávka - knihy
11/2018/KF
06.03.2018
184,61 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
59/2018
05.03.2018
31,87 €
Služby technika PO
Služby technika PO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
58/2018
05.03.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
faktúra
57/2018
05.03.2018
1335,55 €
Aktualizácia knižničného systému
Aktualizačný poplatok
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
faktúra
56/2018
05.03.2018
117,62 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
55/2018
01.03.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
54/2018
01.03.2018
1040,40 €
Stravovacie poukážky
Stravovacie poukážky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka
18/2018
01.03.2018
1335,55 €
Aktualizácia knižničného systému
Aktualizačný poplatok
Vyhotovil:
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
objednávka
17/2018
01.03.2018
1040,40 €
Stravovacie poukážky
Stravovacie poukážky
Vyhotovil:
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
53/2018
01.03.2018
57,00 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
52/2018
01.03.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
51/2018
01.03.2018
54,00 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10, 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
50/2018
01.03.2018
240,00 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
49/2018
01.03.2018
142,30 €
Nákup materiálu
Nákup tonerov
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
48/2018
28.02.2018
630,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus s.r.o.
Gorského 4, 03601 Martin
IČO: 45503249
faktúra
47/2018
28.02.2018
138,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka
16/2018
23.02.2018
142,30 €
Nákup materiálu
Tonery
Vyhotovil:
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
10/2018/KF
20.02.2018
138,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
46/2018
20.02.2018
184,81 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
45/2018
20.02.2018
209,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
IČO: 36138517
faktúra
44/2018
16.02.2018
19,80 €
Nákup časopisu
Časopis História
Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava,
IČO: 35792281
faktúra
43/2018
16.02.2018
40,00 €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
IČO: 47256281
objednávka
15/2018
09.02.2018
580,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vyhotovil:
KS atelier s.r.o.
Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47546573
faktúra
42/2018
09.02.2018
8483,00 €
Elektrická energia
Elektrická energia 1 polrok2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
41/2018
15.02.2018
44,04 €
Rohožka
Rohožka
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
faktúra
40/2018
09.02.2018
17,02 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
39/2018
07.02.2018
894,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
38/2018
07.02.2018
118,37 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
37/2018
07.02.2018
40,10 €
Pracovné pomôcky
Pracovné pomôcky
KZLM-Tilia
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36369209
faktúra
36/2018
22.02.2018
16,60 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
35/2018
06.02.2018
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
34/2018
06.02.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
33/2018
05.02.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
32/2018
05.02.2018
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček - technik BOZP a PO
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
31/2018
01.02.2018
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
30/2018
01.02.2018
57,. €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
29/2018
01.02.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
28/2018
01.02.2018
16,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
27/2018
31.01.2018
318,12 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
26/2018
31.01.2018
133,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
objednávka - knihy
9/2018/KF
15.02.2018
201.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka
14/2018
08.02.2018
44,04 €
Nákup materiálu
Rohožka
Vyhotovil:
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
objednávka - knihy
8/2018/KF
05.02.2018
209,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
objednávka - ostatné
13/2018
05.02.2018
40,10 €
Pracovné pomôcky
Pracovné pomôcky
KZLM-Tilia
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36369209
objednávka - ostatné
12/2018
05.02.2018
894,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
7/2018/KF
01.02.2018
630,13
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
6/2018/KF
31.01.2018
16,83
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
1/2018/ZoD/FPU
11.01.2018
80.- €
Zmluva o dielo 1/2018
Autorská beseda a prezentácia diela
PhDr. Peter Vítek

príloha 1
faktúra
25/2018
29.01.2018
418,80 €
Tlač kalendária
Tlač kalendária výročí regionálnych osobností
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
faktúra
24/2018
25.01.2018
1227,56 €
Prenosný ozvučovací systém
Prenosný ozvučovací systém
Michal Slaný
Vavrišovo 331
IČO: 45321400
faktúra
23/2018
25.01.2018
964,90 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
faktúra
22/2018
25.01.2018
163,90 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
faktúra
21/2018
25.01.2018
351,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
20/2018
22.01.2018
159,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
19/2018
18.01.2018
36,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
18/2018
18.01.2018
26,16 €
Servis EZS
Servis EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
17/2018
18.01.2018
71,06 €
Revízia hydrantov
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
16/2018
18.01.2018
13,20 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
faktúra
15/2018
12.01.2018
87,20 €
Nákup materiálu
Vysávač
NAY elektrodom
Tuhovská 15 83006 Bratislava
IČO: 35739487
faktúra
14/2018
12.01.2018
1442.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Merkury market Slovakia
Duklianska 11 08001 Prešov
IČO: 36501891
faktúra
13/2018
12.01.2018
80,52 €
Pracovný odev
Pracovný odev
Krupa Kajo s.r.o.
M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
faktúra
12/2018
11.01.2018
22,80 €
Nákup časopisu
Časopis Profit
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
11/2018
11.01.2018
47.- €
Nákup časopisu
Časopis Šarm
News and Media Holding a.s.
Einsteinova 24 85101 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
10/2018
11.01.2018
15,18 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
9/2018
10.01.2018
541,20 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
B2B Partner s,r,o,
Šulekova 2 81106 Bratislava
IČO: 44413467
faktúra
8/2018
10.01.2018
252.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava
IČO: 36268518
faktúra
7/2018
10.01.2018
1765,50 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
objednávka - knihy
5/2018/KF
24.01.2018
310,93€
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
4/2018/KF
24.01.2018
351,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
3/2018/KF
24.01.2018
133,31 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
objednávka - ostatné
11/2018
25.01.2018
1128,80 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red White
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
objednávka - ostatné
10/2018
16.01.2018
71,06 €
Revízia hydrantov
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o.
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
objednávka - ostatné
9/2018
16.01.2018
1227,56 €
Prenosný ozvučovací systém
Prenosný ozvučovací systém
Michal Slaný
Vavrišovo 331
IČO: 45321400
objednávka - ostatné
8/2018
16.01.2018
418,80 €
Tlač a viazanie brožúry
Tlač kalendária výročí regionálnych osobností
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
objednávka - ostatné
6/2018
12.01.2018
87,20 €
Nákup materiálu
Vysávač
NAY elektrodom
Tuhovská 15 83006 Bratislava
IČO: 35739487
objednávka - knihy
2/2018/KF
12.01.2018
36,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
objednávka - ostatné
5/2018
10.01.2018
80,52 €
Pracovný odev
Pracovný odev
Krupa Kajo s.r.o.
M.R.Štefánika 2267 02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
objednávka - ostatné
4/2018
30.01.2018
252.- €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B 82104 Bratislava
IČO: 36268518
objednávka - ostatné
3/2018
09.01.2018
1765,50 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
Nábytok Black Red Wite
1 Mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
objednávka - ostatné
2/2018
09.01.2018
541,20 €
Nákup nábytku
Nábytok do multimediálneho úseku
B2B Partner s,r,o,
Šulekova 2 81106 Bratislava
IČO: 44413467
objednávka - knihy
1/2018/KF
08.01.2018
165,78 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
6/2018
08.01.2018
57,. €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
5/2018
03.01.2018
54,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34 01001 Žilina
IČO: 31602436
faktúra
4/2018
02.01.2018
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
3/2018
02.01.2018
1067,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
2/2018
02.01.2018
222,96 €
Koncesionárske poplatky
Koncesionársky poplatok
RTVS s.r.o.
Staré Grunty 20084104 Bratislava
IČO: 36857432
faktúra
1/2018
02.01.2018
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
1/2018
02.01.2018
1067,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
zmluva
1/2018/ZoD
15.01.2018
1.000,00 €
Výkon účtovníckych prác v mesiacoch 1/2018 a 2/2018
Anna Sokolová

faktúra
269/2017
08.01.2018
7,13 €
Autorské poplatky
Poplatky za xerox
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 00420166
faktúra
268/2017
08.01.2018
101,99 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné vyúčtovanuie
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
267/2017
05.01.2018
118,38 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
266/2017
03.01.2018
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
265/2017
03.01.2018
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
264/2017
02.01.2018
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
263/2017
02.01.2018
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
262/2017
22.12.2017
3246.- €
Rekonštrukcia budovy
Výmena akumulačných pecí
3 Energy s.r.o
Pri cintoríne 36 01004 Žilina
IČO: 45293619
faktúra
261/2017
22.12.2017
89892,43 €
Rekonštrukcia strechy
Rekonštrukcia strechy
3 Energy s.r.o
Pri cintoríne 36 01004 Žilina
IČO: 45293619
faktúra
260/2017
22.12.2017
140,76 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1Mája 2044/178 03101 L. Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
259/2017
22.12.2017
219,44 €
Servis EZS
Servis EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
258/2017
15.12.2017
8060,31 €
Rekonštrukcia strechy
Výmena EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
zmluva
23/2017
15.12.2017
1252,80 € bez DPH
Pozáručná a mimozáručná zmluva č.2017/CL/1130
Servisné činnosti v programe CLAVIUS
MS-SOFT s.r.o.
Komenského 53 01001 Žiina
IČO: 44832621
príloha 1
faktúra
257/2017
15.12.2017
268,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
256/2017
15.12.2017
8,40 €
MVS
MVS
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9 97401 B.Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
255/2017
13.12.2017
62145,90 €
Rekonštrukcia strechy
Rekonštrukcia strechy
3 Energy s.r.o
Pri cintoríne 36 01004 Žilina
IČO: 45293619
faktúra
254/2017
13.12.2017
15,62 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
253/2017
12.12.2017
342,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
252/2017
12.12.2017
312,96
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
251/2017
12.12.2017
786,64
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
250/2017
08.12.2017
81.- €
Nákup materiálu
Výmena valca v tlačiarni
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
249/2017
06.12.2017
3828.- €
Elektroinštalačné práce
Oprava elektroinštalácie v budove
3 Energy s.r.o
Pri cintoríne 36 01004 Žilina
IČO: 45293619
faktúra
248/2017
06.12.2017
3430,38 €
Nákup materiálu
Dodávka koberca s montážou
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
faktúra
247/2017
06.12.2017
948,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
246/2017
06.12.2017
133,99 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
245/2017
05.12.2017
16,60 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
244/2017
05.12.2017
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
243/2017
04.12.2017
931,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
242/2017
04.12.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
241/2017
04.12.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
240/2017
04.12.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
239/2017
01.12.2017
2,11 €
MVS
MVS
Národné centrum zdrav.informácií
Lazaretská 26 81109 Bratislava
IČO: 00165387
faktúra
238/2017
01.12.2017
14,70 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
faktúra
237/2017
01.12.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
236/2017
01.12.2017
985,67 €
Nákup časopisu
Predplatné na 1 polrok 2018
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
235/2017
01.12.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
234/2017
01.12.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
233/2017
28.11.2017
15,78 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
232/2017
24.11.2017
35.- €
Nákup časopisu
Časopis My Liptov
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
231/2017
24.11.2017
23,20 €
Nákup časopisu
Slovenské pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 00179027
faktúra
230/2017
22.11.2017
262,85 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka - knihy
38/2017/KF
07.12.2017
268,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
37/2017/KF
05.12.2017
333,81 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
36/2017/KF
05.12.2017
335,63 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - ostatné
47/2017
04.12.2017
81.- €
Servis PC techniky
Výmena zobrazovacieho valca v tlačiarni
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - ostatné
46/2017
01.12.2017
931,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
zmluva
22/2017
07.11.2017
80.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorská beseda a prezentácia diela
Ing. Peter Hoferek
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
faktúra
229/2017
21.11.2017
33,60 €
Nákup časopisu
Časopis Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 31352782
faktúra
228/2017
21.11.2017
13,6 €
Nákup časopisu
Časopis Bibiana, Knižná revue
ARES s.r.o.
Elektrárenská 12091 83104 Bratislava
IČO: 31363822
faktúra
227/2017
21.11.2017
397,92 €
Tlač a viazanie brožúry
Bibliografia - Daník
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
faktúra
226/2017
21.11.2017
280.- €
Doprava
Preprava na Bibiotéku
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7 03104 Lipt. Mikuláš
IČO: 40451542
faktúra
225/2017
15.11.2017
60.- €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
224/2017
15.11.2017
51,20 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
223/2017
15.11.2017
17,82 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
222/2017
10.11.2017
44.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Bývanie aj zajtra
Sibírska 1608/4 83102 Bratislava
IČO: 50610309
faktúra
221/2017
10.11.2017
26,65 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
220/2017
06.11.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
219/2017
06.11.2017
119,23 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
218/2017
06.11.2017
965,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
217/2017
06.11.2017
109,50 €
Nákup časopisu
Časopis hosp.noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
216/2017
06.11.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
215/2017
06.11.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
214/2017
06.11.2017
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
213/2017
06.11.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
212/2017
03.11.2017
207,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
211/2017
03.11.2017
1648,91 €
Nákup PC techniky
Počítače. tlačiareň, snímače
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
210/2017
03.11.2017
828,34 €
Poistné
Poistenie majetku, auta
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
209/2017
03.11.2017
15.- €
Nákup časopisu
Časopis Ekonomická revue
Ekonómia občianske združenie
Tajovského 10 97401 B.Bystrica
IČO: 35981555
faktúra
208/2017
02.11.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
207/2017
02.11.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
206/2017
01.11.2017
57,60 €
Prihláška za čitateľa
Vytlačenie Prihlášok
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - ostatné
45/2017
21.11.2017
1000.- €
Predplatné časopisov na rok 2018
Predplatné časopisov na r.2018
Slovenská pošta a.s.
M.M. Hodžu 1248 03101 Liptovský Mikuláš
objednávka - ostatné
44/2017
16.11.2017
3430,38 €
Dodávka a pokládka kobercovej krytiny
Koberce do ÚDL
Koberce MAX s.r.o.
Plavisko 7 03401 Ružomberok
IČO: 31636632
objednávka - knihy
35/2017/KF
15.11.2017
960,54 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - ostatné
43/2017
09.11.2017
225,36 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka - knihy
34/2017/KF
08.11.2017
786,64 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
33/2017/KF
06.11.2017
44.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Bývanie aj zajtra
Sibírska 1608/4 83102 Bratislava
IČO: 50610309
objednávka - ostatné
42/2017
06.11.2017
397,92 €
Tlač a viazanie brožúry
Bibliografia - Daník
Grafic Color Sireková
Družstevná 5 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 43184413
objednávka - ostatné
41/2017
02.11.2017
965,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
40/2017
02.11.2017
111,20 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka - ostatné
39/2017
02.11.2017
280.- €
Preprava osôb
Doprava na Bibliotku
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7 03104 Lipt. Mikuláš
IČO: 40451542
zmluva
21/2017
26.10.2017
120.- €
Zmluva o dielo 12/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Katarína Nádaská
Súmračná 12 82102 Bratislava
príloha 1
zmluva
20/2017
24.10.2017
80.- €
Zmluva o dielo 11/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Ondrej Nagaj
Slobody 323/1 03901 Turčianske Teplice
príloha 1
faktúra
205/2017
25.10.2017
21,04 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
204/2017
25.10.2017
219,50 €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
203/2017
23.10.2017
450.- €
Oprava stoličkového výťahu
Oprava výťahu
VELCON s.r.o.
Továrenská 368/40 97631 Vlkanová
IČO: 36056677
faktúra
202/2017
18.10.2017
666,64 €
Servis auta
Servis auta,príprava na STK, výmena pneumatík
Peugeot
1 Mája 68/1848 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36409022
faktúra
201/2017
16.10.2017
627,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
200/2017
16.10.2017
108.- €
Výroba stojanu
Stojan Rollap
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
199/2017
13.10.2017
1964,78 €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
198/2017
13.10.2017
50,88.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
197/2017
13.10.2017
58,43 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
32/2017/KF
31.10.2017
26,65 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
objednávka - knihy
31/2017/KF
23.10.2017
207,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
38/2017
25.10.2017
3828.- €
Elektroinštalačné práce
Oprava elektroinštalácie v budove
3 Energy s.r.o
Pri cintoríne 36 01004 Žilina
IČO: 45293619
objednávka - ostatné
37/2017
17.10.2017
450.- €
Oprava stoličkového výťahu
Oprava výťahu
VELCON s.r.o.
Továrenská 368/40 97631 Vlkanová
IČO: 36056677
objednávka - ostatné
36/2017
17.10.2017
1648,91 €
Nákup techniky
Výpočtová technika
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
zmluva
19/2017
06.10.2017
120.- €
Zmluva o vytvorené diela č. 10/2017
Autorská beseda a vedenie tvorivej dielne
Mgr. Art. Miroslav Regitko
Slnečná 1940/14 92705 Šaľa
IČO: 120.- €
príloha 1
zmluva
18/2017
05.10.2017
120.- €
Zmluva o vytvorené diela č. 9/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Tunde Lengyelová
Segnerova 3 84104 Bratislava
príloha 1
zmluva
17/2017
21.09.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela 8/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Stanislav Kaľavský
Kemi 627/4 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
faktúra
196/2017
10.10.2017
29,95 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
195/2017
10.10.2017
408,45 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
194/2017
10.10.2017
16,39 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
193/2017
06.10.2017
121,88 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
192/2017
05.10.2017
1050,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
191/2017
03.10.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
190/2017
03.10.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
189/2017
03.10.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
188/2017
02.10.2017
98,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
187/2017
02.10.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
186/2017
02.10.2017
540.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
185/2017
02.10.2017
201,21 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
faktúra
184/2017
02.10.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
183/2017
02.10.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
35/2017
12.10.2017
58,43 €
Súťaž Vševedko krajské kolo
Vecné ceny pre súťažiacich
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
34/2017
12.10.2017
600.- €
Servis auta
Servis auta,príprava na STK, výmena pneumatík
Peugeot
1 Mája 4687/120M Liptovský Mikuláš
objednávka - ostatné
33/2017
11.10.2017
2184,31 €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - ostatné
32/2017
03.10.2017
8060.- €
Dodávka a montáž EZS
Elektronický zabezpečovací systém v podkroví knižnice
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
objednávka - knihy
30/2017/KF
03.10.2017
627,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - ostatné
31/2017
02.10.2017
1050,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
29/2017/KF
02.10.2017
480,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
30/2017
02.10.2017
Nákup materiálu
Prihlášky pre čitateľov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - knihy
28/2017/KF
28.09.2017
98,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
182/2017
25.09.2017
27922,57 €
Rekonštrukcia strechy
Stavebné práce
3 Energy s.r.o
Pri cintoríne 36 01004 Žilina
IČO: 45293619
faktúra
181/2017
25.09.2017
526.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
180/2017
25.09.2017
223,43 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
179/2017
21.09.2017
34,19 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
178/2017
18.09.2017
47,52 €
Profi hosting
Hosting knižnica
FREE TECH s.r.o.
Belopotockého 7220 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
177/2017
13.09.2017
15,71 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
176/2017
12.09.2017
58,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
175/2017
11.09.2017
9,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
174/2017
08.09.2017
199,39 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
173/2017
08.09.2017
26.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
OZ FACE Forum alter. kultúry a vzdelávania
Cintorínska 20 08216 Fintice
IČO: 42232031
faktúra
172/2017
07.09.2017
547,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
171/2017
07.09.2017
6,49 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné vyúčtovanie 1 polrok 2017
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
170/2017
05.09.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
169/2017
05.09.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
168/2017
05.09.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
167/2017
04.09.2017
120,42 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
166/2017
04.09.2017
23,67 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
165/2017
04.09.2017
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
164/2017
04.09.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
163/2017
04.09.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
162/2017
04.09.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
27/2017/KF
14.09.2017
201,21 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
objednávka - knihy
26/2017/KF
18.09.2017
223,43 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
25/2017/KF
12.09.2017
526.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
24/2017/KF
07.09.2017
26.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
OZ FACE Forum alter. kultúry a vzdelávania
Cintorínska 20 08216 Fintice
IČO: 42232031
objednávka - knihy
23/2017/KF
06.09.2017
287,19 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
zmluva
16/2017
25.08.2017
6000.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Knižničný fond
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
15/2017
24.08.2017
5000.- €
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov
Interiérové vybavenie knižnice
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
objednávka - ostatné
29/2017
04.09.2017
547,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
161/2017
18.08.2017
1114,06 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
160/2017
18.08.2017
40.- €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9 85232 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
159/2017
18.08.2017
121,91 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
158/2017
18.08.2017
54.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
157/2017
16.08.2017
68.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny
Partizánska 1606 03301 Lipt. Hrádok
IČO: 36140643
faktúra
156/2017
15.08.2017
15,65 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
155/2017
11.08.2017
119,71 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
objednávka - knihy
22/2017/KF
17.08.2017
122.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
28/2017
16.08.2017
108.- €
Zhotovenie ROLL UP stojana
Zhotovenie ROLL UP stojana
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - knihy
21/2017/KF
27.07.2017
54.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
154/2017
07.08.2017
522,73 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Littera Šrobár
M.R.Štefánika 22 03601 Martin
IČO: 33580511
faktúra
153/2017
04.08.2017
51,16 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
152/2017
03.08.2017
873,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
151/2017
03.08.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
150/2017
02.08.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
149/2017
02.08.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
148/2017
02.08.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
147/2017
01.08.2017
178,04 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
146/2017
01.08.2017
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
145/2017
01.08.2017
15.- €
Servis PC techniky
Oprava napájacieho zdroja
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
144/2017
01.08.2017
132,12 €
Demontáž EZS
Demontáž EZS v ÚDL
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
143/2017
01.08.2017
18,10 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica
Michalská l 81499 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
142/2017
01.08.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
141/2017
01.08.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
140/2017
01.08.2017
8407.- €
Elektrická energia
Elektrická energia 2 polrok2017
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
objednávka - ostatné
27/2017
02.08.2017
873,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
26/2017
31.07.2017
15.- €
Servis PC techniky
Oprava napájacieho zdroja
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
20/2017/KF
27.07.2017
241.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
25/2017
19.07.2017
140.- €
Demontáž EZS
Demontáž EZS v ÚDL
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
139/2017
21.07.2017
30.- €
Servis PC techniky
Batéria do ÚPS
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
138/2017
21.07.2017
25,08 €
Kamerový systém
Odpojenie kamerového systému ÚDL
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
137/2017
18.07.2017
244,62 €
Revízia EZS
Pravidelná revízia EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
136/2017
13.07.2017
16,14 €
Kamerový systém
Oprava kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
135/2017
11.07.2017
13,55 €
MVS
MVS
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9 97401 B.Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
134/2017
10.07.2017
9,23 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
133/2017
10.07.2017
17,77 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
132/2017
04.07.2017
1047,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
131/2017
04.07.2017
119,71 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
objednávka - knihy
19/2017/KF
24.07.2017
535,52 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Kníhkupectvo Littera
M.R.Štefánika 22 03601 Martin
IČO: 33580511
objednávka - ostatné
24/2017
19.07.2017
25,08 €
Kamerový systém
Odpojenie kamerového systému ÚDL
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
objednávka - ostatné
23/2017
19.07.2017
30.- €
Servis PC techniky
Baterka do záložného zdroja
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - ostatné
22/2017
03.07.2017
16,14 €
Kamerový systém
Oprava kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
zmluva
14/2017
11.07.2017
1500.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt s názvom Stretnutie s literatúrou
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
faktúra
130/2017
04.07.2017
144,26 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
faktúra
129/2017
03.07.2017
133,55 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
128/2017
03.07.2017
44,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Život a zdravie - Kováčik
Nálepkova 48 97701 Brezno
IČO: 35310006
faktúra
127/2017
03.07.2017
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
126/2017
03.07.2017
173,30 €
Revízia výťahu
Polročná revízia výťahu
Výťahy plus
Demänovská cesta 848/65 Lipt. Mikuláš
IČO: 36408174
faktúra
125/2017
03.07.2017
145,56 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
faktúra
124/2017
03.07.2017
11,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
123/2017
03.07.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
122/2017
03.07.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
121/2017
03.07.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
faktúra
120/2017
03.07.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
119/2017
03.07.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
118/2017
03.07.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
117/2017
26.06.2017
78,40 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
116/2017
26.06.2017
260,63 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
115/2017
21.06.2017
83,50 €
Nákup materiálu
Tonery
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
114/2017
20.06.2017
21,34 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
objednávka - ostatné
21/2017
03.07.2017
1047,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
zmluva
13/2017
30.06.2017
31,87 €
Mandátna zmluva
Služby technika ŠPO
RR Safety s.r.o.
Z. Vrbického 1357/16 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 50650963
príloha 1
objednávka - knihy
18/2017/KF
30.06.2017
141,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
objednávka - knihy
17/2017/KF
30.06.2017
153,19 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
16/2017/KF
30.06.2017
44,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Život a zdravie - Kováčik
Nálepkova 48 97701 Brezno
IČO: 35310006
objednávka - knihy
15/2017/KF
30.06.2017
68.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny
Partizánska 1606 03301 Lipt. Hrádok
IČO: 36140643
objednávka - ostatné
20/2017
10.07.2017
145,56 €
Nákup materiálu
Čistiace a hygienické potreby
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka - knihy
14/2017/KF
22.06.2017
272,10 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
13/2017/KF
22.06.2017
78,40 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
113/2017
15.06.2017
342.- €
Nákup materiálu
Xerox
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
112/2017
15.06.2017
129,77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
111/2017
14.06.2017
685,10 €
Nákup časopisu
Predplatné časopisov na 2 polrok 2017
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
110/2017
13.06.2017
480,88 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
109/2017
13.06.2017
332,54 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
108/2017
12.06.2017
186,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
faktúra
107/2017
08.06.2017
104,80 €
Nákup PC techniky
ÚPS záložný zdroj
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
106/2017
08.06.2017
538,60 €
Nákup PC techniky
Nákup počítača
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
105/2017
06.06.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
104/2017
06.06.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
103/2017
06.06.2017
1210,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
12/2017/KF
13.06.2017
129,77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
11/2017/KF
06.06.2017
186,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Verbárium s.r.o.
Žatevná 10 84101 Bratislava
IČO: 44118953
zmluva
12/2017
15.06.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorská beseda
Daniela E. Hroncová
Puškinova 2 04001 Košice
príloha 1
zmluva
11/2017
02.06.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela
Vedenie literárnej dielne
Jozef Daník
Borbisova 1958 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
zmluva
10/2017
02.06.2017
80.- €
Zmluva o vytvorení diela
Vedenie literárnej dielne
Peter Vrlík
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/64 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
objednávka - ostatné
19/2017
06.06.2017
104,80 €
Nákup techniky
Záložný zdroj k PC
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - ostatné
18/2017
06.06.2017
538,60 €
Nákup techniky
Počítač
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
102/2017
05.06.2017
119,33 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
101/2017
02.06.2017
110,06 €
Nákup kníh
Odmeny deťom Rázusovie Vrbica
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
100/2017
06.06.2017
1114,06 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
99/2017
02.06.2017
241,51 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
98/2017
01.06.2017
330.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
97/2017
01.06.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
96/2017
01.06.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
95/2017
01.06.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
94/2017
01.06.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
93/2017
29.05.2017
361,80 €
Nákup materiálu
Tonery
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
92/2017
29.05.2017
111,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
10/2017/KF
05.06.2017
332,54 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
9/2017/KF
02.06.2017
241,58 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - ostatné
17/2017
02.06.2017
110,06 €
Nákup kníh
Nákup kníh odmeny deťom Rázusovie Vrbica
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
16/2017
02.06.2017
1210,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
zmluva
9/2017
25.05.2017
80.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorská beseda a prezentácia diela
Etela Farkašová
Silvánska 16 84104 Bratislava
príloha 1
objednávka - ostatné
15/2017
30.05.2017
350.- €
Nákup materiálu
Xerox
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
91/2017
25.05.2017
18,41 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
90/2017
22.05.2017
99,50 €
Nákup časopisu
Časopis hosp.noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524
zmluva
8/2017
22.05.2017
2000.- €
Zmluva č. 459/2017/MŠaK
Účelové finančné prostriedky z Mesta
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
7/2017
19.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
MK SR
Námestie SNP 33 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
faktúra
89/2017
17.05.2017
267,99 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
88/2017
15.05.2017
21,19 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
objednávka - ostatné
14/2017
24.05.2017
445,30 €
Nákup materiálu
Tonery
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - knihy
8/2017/KF
23.05.2017
495,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
7/2017/KF
16.05.2017
391,02 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
87/2017
09.05.2017
81,54 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Poradca podnikateľa s.r.o.
M. Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31592503
faktúra
86/2017
09.05.2017
49,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
85/2017
05.05.2017
1145,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
84/2017
05.05.2017
120,36 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
83/2017
05.05.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
82/2017
05.05.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
81/2017
03.05.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
80/2017
02.05.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
79/2017
02.05.2017
240.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
78/2017
02.05.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
77/2017
02.05.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
13/2017
02.05.2017
1145,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
76/2017
24.04.2017
25.- €
Seminár
Seminár
Medzinárodný klub SR
Furdekova 5 92101 Piešťany
IČO: 30843979
faktúra
75/2017
18.04.2017
4,80 €
Nákup časopisu
Časopis TVORBA
Spoločnosť pre tvorbu
Konventná 11 811,03 Bratislava
IČO: 36064904
faktúra
74/2017
13.04.2017
428,58 €
Miestny poplatok
Komunálny odpad
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
73/2017
13.04.2017
744,60 €
Daň s nehnuteľnosti
Daň s nehnuteľnosti
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
faktúra
72/2017
13.04.2017
18,41 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
71/2017
13.04.2017
23,22 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
70/2017
07.04.2017
50.- €
Členský poplatok
Ročný poplatok člena SSKK
Spolok slov. knihovníkov
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 00178594
faktúra
69/2017
07.04.2017
120.- €
Členský príspevok na rok 2017
Členský príspevok na rok 2017 SAK
Slovenská asociácia knižníc
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 30845181
zmluva
6/2017
06.04.2017
80.- €
Zmluva o dielo č.3/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Martin Furman
Hlinská 2587/32 01001 Žilina
príloha 1
faktúra
68/2017
07.04.2017
121,73 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
67/2017
07.04.2017
19,80 €
Nákup časopisu
Časopis História
Mediaprint- Kapa
Stará Vajnorská 9 83104 Bratislava
IČO: 35792281
faktúra
66/2017
07.04.2017
383,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
65/2017
07.04.2017
250,71 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
64/2017
06.04.2017
144,85 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
63/2017
05.04.2017
167,34 €
Pravidelná revízia
Pravidelná revízia EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
62/2017
05.04.2017
107,80 €
Nákup materiálu
Tonery
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
61/2017
05.04.2017
982,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
60/2017
04.04.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
59/2017
04.04.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
58/2017
04.04.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
57/2017
04.04.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
56/2017
03.04.2017
183,60 €
Nákup materiálu
Tlačiareň
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
55/2017
03.04.2017
300.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
54/2017
03.04.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
53/2017
03.04.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
52/2017
28.03.2017
687,30 €
Nákup materiálu
Tonery
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
faktúra
51/2017
24.03.2017
17,14 €
Nákup časopisu
Časopis Fragment
F.R.and G spol
Ružová 8 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
faktúra
50/2017
23.03.2017
13,15 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
objednávka - ostatné
12/2017
03.04.2017
145.- €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka - ostatné
11/2017
03.04.2017
982,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
6/2017/KF
03.04.2017
634,46 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
10/2017
28.03.2017
183,60 €
Nákup techniky
Tlačiareň
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
objednávka - ostatné
9/2017
24.03.2017
795,10 €
Nákup materiálu
Tonery
Ing. M. Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
zmluva
5/2017
13.03.2017
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2017
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Štúrova 56 03180 Lipt. Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
4/2017
16.03.2017
80.- €
Zmluva o dielo č.2/2017
Autorské čítanie a prezentácia diela
Mgr. Anna Šmelková
Guothova 1278/9 03101 Lipt. Mikuláš
príloha 1
zmluva
3/2017
13.03.2017
80.- €
Zmluva o dielo č.1/2017
Autorská beseda a prezentácia diela
Ing. Ján Cíger
Matúša Dulu 4929/18 03608 Martin
príloha 1
faktúra
49/2017
22.03.2017
51,96 €
Pracovné pomôcky
Magnetické hlavolamy
WATT SK s.r.o.
Dolné Rudiny 3/225 01001 Žilina
IČO: 36419974
faktúra
48/2017
21.03.2017
46,28 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
faktúra
47/2017
20.03.2017
36550 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
8/2017
17.03.2017
51,96 €
Pracovné pomôcky
Magnetické hlavolamy
WATT SK s.r.o.
Dolné Rudiny 3/225 01001 Žilina
IČO: 36419974
objednávka - knihy
5/2017/KF
17.03.2017
46,28 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Elist s.r.o.
Gaštanova 511/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50301021
objednávka - knihy
4/2017/KF
13.03.2017
365,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
46/2017
13.03.2017
1114,06 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
45/2017
13.03.2017
21,65 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
44/2017
10.03.2017
120,65 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
zmluva
2/2017
07.03.2017
240.- €
Zmluva o servise č. S-17-001
Zmluva na servis PC techniky
Ing. Milan Jančuška - JANSOL
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686/12 Liptovský Mikuláš
IČO: 50741357
príloha 1
faktúra
43/2017
06.03.2017
822,07 €
ESET Endpoint Protection Standart
Licencia na 2 roky
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
42/2017
06.03.2017
259,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
41/2017
03.03.2017
1281,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
40/2017
03.03.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
39/2017
03.03.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
38/2017
02.03.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
37/2017
02.03.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
36/2017
02.03.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
35/2017
02.03.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
7/2017
02.03.2017
1281,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
34/2017
17.02.2017
15,78 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
33/2017
17.02.2017
40.- €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9 85232 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
32/2017
16.02.2017
30.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
31/2017
16.02.2017
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
30/2017
14.02.2017
154,75 €
Nákup materiálu
Žiarovkové trubice
Martin Majerčík MAJKEN
03232 Východná 191
IČO: 40003973
faktúra
29/2017
14.02.2017
21,49 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
28/2017
13.02.2017
278,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - ostatné
6/2017
09.02.2017
154,75 €
Nákup materiálu
Žiarovkové trubice
Martin Majerčík MAJKEN
03232 Východná 191
IČO: 40003973
faktúra
27/2017
07.02.2017
121,69 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
26/2017
06.02.2017
56,61 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
25/2017
06.02.2017
8407.- €
Elektrická energia
Elektrická energia 1 polrok2017
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
24/2017
06.02.2017
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
23/2017
06.02.2017
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
22/2017
03.02.2017
23,60 €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
21/2017
03.02.2017
1128,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
20/2017
02.02.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
19/2017
02.02.2017
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
18/2017
02.02.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
17/2017
02.02.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
zmluva
1/2017
16.01.2017
200.- €
Zmluva o vytvorené diela
Tvorba Slovníka spisovateľov
Anna Ondrejková
032 21 Bobrovec211
príloha 1
objednávka - knihy
3/2017/KF
02.02.2017
56,61 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
5/2017
03.02.2017
822,08 €
ESET
Predľženie licencie
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - ostatné
4/2017
02.02.2017
1128,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
16/2017
27.01.2017
222,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
15/2017
26.01.2017
25,08 €
Servis PC techniky
Servis kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
14/2017
19.01.2017
7,89 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
13/2017
18.01.2017
108.- €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
12/2017
16.01.2017
8,04 €
Náhrady autorských honorárov
Autorské honoráre
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 00420166
objednávka - knihy
2/2017/KF
23.01.2017
278,89 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
1/2017/KF
23.01.2017
222,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
3/2017
18.01.2017
25.- €
Servis PC techniky
Servis kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
objednávka - ostatné
2/2017
13.01.2017
108.- €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
11/2017
16.01.2017
18,55 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
10/2017
10.01.2017
26,30 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
9/2017
09.01.2017
9,36 €
Vodárenské služby
Vyúčtovanie r.2016
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
8/2017
06.01.2017
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
7/2017
07.01.2017
121,18 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
6/2017
04.01.2017
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
5/2017
05.01.2017
948,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
4/2017
03.01.2017
50.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
3/2017
02.01.2017
49,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34 01001 Žilina
IČO: 31602436
faktúra
2/2017
02.01.2017
222,96 €
Koncesionárske poplatky
Koncesionársky poplatok
RTVS s.r.o.
Staré Grunty 20084104 Bratislava
IČO: 36857432
faktúra
1/2017
02.01.2017
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
1/2017
02.01.2017
948,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
zmluva
23/2016
19.12.2016
120.- €
Zmluva o dielo 13/2016
Grafická úprava Slovníka spis. Liptova
Ivan Repček
Bjornsonova 1045/15 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
faktúra
247/2016
28.12.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
246/2016
27.12.2016
100.- €
Tlač časopisu
Časopis Krjela
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
245/2016
23.12.2016
10200.- €
Stoličkový výťah
Stoličkový výťah
VELCON s.r.o.
Továrenská 368/40 97631 Vlkanová
IČO: 36056677
faktúra
244/2016
23.12.2016
25,12 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
243/2016
23.12.2016
43,15 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
242/2016
23.12.2016
400.- €
Tlač knhy
Slovník spisovateľov Liptova
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - ostatné
50/216
20.12.2016
100.- €
Tlač časopisu
Tlač časopisu Krjela
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
zmluva
22/2016
14.12.2016
100.- €
Zmluva o dielo 12/2016
Autorská beseda a prezentácia diela
Anna Oľšovská
03221Bobrovec
príloha 1
faktúra
241/2016
15.12.2016
185,80 €
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Revízia has. prístrojov a hydrantov
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
240/2016
15.12.2016
23,20 €
Nákup časopisu
Časopis Slovensko, Slovenské pohľady
Matica Slovenská
P.Mudroňa 1 03601 Martin
IČO: 00179027
faktúra
239/2016
15.12.2016
10,25 €
MVS
MVS
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9 97401 B.Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
238/2016
14.12.2016
1862,12 €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
faktúra
237/2016
14.12.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
236/2016
14.12.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
objednávka - ostatné
49/2016
16.12.2016
400.- €
Zborník spisovateľov
Tlač Slovníka slov. spisovateľov Liptova
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - ostatné
48/2016
13.12.2016
10200.- €
Nákup stoličkového výťahu
Montáž stoličkového výťahu v knižnici
VELCON s.r.o.
Továrenská 368/40 97631 Vlkanová
IČO: 36056677
objednávka - ostatné
47/2016
12.12.2016
185,80 €
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Revízia has. prístrojov a hydrantov
Gajos s.r.o.
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376982
faktúra
235/2016
12.12.2016
78,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
234/2016
12.12.2016
16,85 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Kvety Magdaléna
Smrečianska 677 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 47933771
faktúra
233/2016
12.12.2016
9,48 €
MVS
MVS
Národné centrum zdrav.informácií
Lazaretská 26 81109 Bratislava
IČO: 00165387
faktúra
232/2016
09.12.2016
33,60 €
Nákup časopisu
Časopis Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 31352782
faktúra
231/2016
09.12.2016
21,59 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
objednávka - ostatné
46/2016
12.12.2016
1863.- €
Nákup materiálu
Tonery
Synergon a.s.
Partizánska cesta 77 97401 B.Bystrica
IČO: 46928073
objednávka - knihy
22/2016/KF
7.12.2016
78,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova č. 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
45/2016
6.12.2016
44.- €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Silvia - Lupták
Štúrova 9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17874483
objednávka - ostatné
44/2016
06.12.2016
16,85 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Kvety Magdaléna
Smrečianska 677 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 47933771
zmluva
21/2016
06.12.2016
50.- €
Zmluva o dielo č.11/2016
Lektorka na tvorivej dielni
Jana Krčulová
Demänová 67 03101 Liptovský Mikuláš
príloha 1
faktúra
230/2016
06.12.2016
43. €
Nákup časopisu
Predplatné Šarm
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9 85232 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
229/2016
06.12.2016
120,76 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
228/2016
06.12.2016
30.- €
Nákup časopisu
Predplatné časopisov na r.2017
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
227/2016
06.12.2016
10,40 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica
Michalská l 81499 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
226/2016
06.12.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
225/2016
06.12.2016
200,46 €
Čistenie kanalizácie
Čistenie kanalizácie
EKO SERVIS
Bellova 14/87 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36013161
faktúra
224/2016
05.12.2016
61,17 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
223/2016
05.12.2016
239,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
222/2016
05.12.2016
15.- €
Nákup časopisu
Predplatné časopisu ERCR
Ekonómia občianske združenie
Tajovského 10 97401 B.Bystrica
IČO: 35981555
faktúra
221/2016
05.12.2016
13,60 €
Nákup časopisu
Predplatné časopisov na r.2017
ARES s.r.o.
Banšelova 4 82104 Bratislava
IČO: 31363822
faktúra
220/2016
02.12.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
219/2016
02.12.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
218/2016
02.12.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
217/2016
02.12.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
216/2016
02.12.2016
963,61 €
Nákup časopisu
Predplatné časopisov na r.2017
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
215/2016
02.12.2016
1088.- €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
214/2016
01.12.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
213/2016
01.12.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
43/2016
05.12.2016
200.- €
Čistenie kanalizácie
Čistenie kanalizácie
EKO SERVIS
Bellova 14/87 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36013161
zmluva
20/2016
01.12.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.5/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Veronika Dianišková
Riazanská 87 83102 Bratislava
príloha 1
zmluva
19/2016
01.12.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.10/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Alena Čermáková
Urámova 11 82102 Bratislava
príloha 1
zmluva
18/2016
28.11.2016
1114,06
Zmluva o výpožičke
Prenájom priestorov pre knižnicu v ČO -štvrťročne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š:N.Hýroša 10 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
17/2016
28.11.2016
220.- €
Zmluva o dielo č.9/2016
Odborné prednášky
PhDr. Kata Piačková
Šoltésovej 915/1 03101 Lipt. Mikuláš
príloha 1
zmluva
16/2016
23.11.2016
80.- €
Zmluva o dielo č.8/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Svetozár Krno
Holubyho 1 81103 Bratislava
príloha 1
zmluva
15/2016
24.11.2016
100.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva o poskytnutí grantu
Komunitná nadácia Liptov
SNP 172 03301 Lipt. Hrádok
IČO: 37902245
príloha 1
objednávka - ostatné
42/2016
02.12.2016
1088.- €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
212/2016
28.11.2016
209,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
211/2016
24.11.2016
1114,06 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Štvrťročná zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
210/2016
24.11.2016
276.- €
Nákup techniky
Nákup a inštalácia počítačových zostáv
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
209/2016
24.11.2016
4995,60 €
Nákup techniky
Nákup a inštalácia počítačových zostáv
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
41/2016
29.11.2016
962,75 €
Nákup ćasopisov
Predplatné časopisov na 1 polrok 2017
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
objednávka - knihy
21/2016/KF
28.11.2016
321,11 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
40/2016
16.11.2016
5276.- €
Nákup techniky
Nákup a inštalácia počítačových zostáv
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
208/2016
21.11.2016
866,55 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
207/2016
21.11.2016
7,89 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
206/2016
14.11.2016
28,08 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
205/2016
14.11.2016
240.- €
Doprava
Preprava na Bibiotéku
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 17
IČO: 40451542
faktúra
204/2016
14.11.2016
24,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
203/2016
08.11.2016
72,32 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
202/2016
08.11.2016
95,76 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
201/2016
07.11.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
200/2016
07.11.2016
99,50 €
Nákup časopisu
Časopis hosp.noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
199/2016
04.11.2016
988,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
198/2016
04.11.2016
120,83 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
197/2016
04.11.2016
194,62 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
196/2016
03.11.2016
1925,67 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
195/2016
03.11.2016
1815,08 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
194/2016
03.11.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
193/2016
03.11.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
192/2016
03.11.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
191/2016
02.11.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
190/2016
02.11.2016
39,50 €
Internetové služby
Doména knižnice
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
189/2016
02.11.2016
828,34 €
Poistné
Poistné majetku, auta
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
188/2016
02.11.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
187/2016
02.11.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - ostatné
39/2016
02.11.2016
72,32 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
objednávka - knihy
20/2016/KF
02.11.2016
866,55 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
186/2016
21.10.2016
28,93 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
185/2016
21.10.2016
82,10 €
Údržba tlačiarne
Oprava tlačiatne
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
38/2016
02.11.2016
988,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
37/2016
26.10.2016
240.- €
Doprava
Preprava na Bibiotéku
Ján Frian F-trans
Veterná Poruba 7 03104 Lipt. Mikuláš
IČO: 40451542
objednávka - knihy
19/2016/KF
26.10.2016
194,69 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
18/2016/KF
19.10.2016
1847,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - ostatné
36/2016
26.10.2016
95,76 €
Nákup materiálu
Materiál na Tvorivé dielne
Top-art 77 s.r.o. Papiernictvo
1 Mája 2044/178 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 47091657
faktúra
184/2016
17.10.2016
47,52 €
Profi hosting
Doména knižnice
FREE TECH s.r.o.
Belopotockého 7220 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
183/2016
17.10.2016
167,34 €
Pravidelná revízia
Pravidelná revízia EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
182/2016
13.10.2016
180,05 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
181/2016
13.10.2016
475,01 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
180/2016
13.10.2016
237,65 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
179/2016
13.10.2016
488,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
178/2016
13.10.2016
427,83 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
zmluva
14/2016
06.10.2016
70.- €
Zmluva o dielo č.3/2016
Autorské čítanie a prezentácia diela
Stanislav Kaľavský
Kemi 627/4 03104 Liptovský Mikuláš
príloha 1
objednávka - knihy
17/2016/KF
14.10.2016
2168,04 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus s.r.o
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
177/2016
12.10.2016
22,31 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
176/2016
10.10.2016
9,60 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
175/2016
05.10.2016
259,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
174/2016
04.10.2016
998,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
173/2016
04.10.2016
120,17 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
172/2016
03.10.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
171/2016
03.10.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
170/2016
03.10.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
169/2016
03.10.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
168/2016
03.10.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
167/2016
03.10.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
35/2016
07.10.2016
46.-€
Servis PC techniky
Výmena valca v tlačiarni
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
34/2016
03.10.2016
998,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
16/2016/KF
30.09.2016
1873,56 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
166/2016
28.09.2016
490,10 €
Nákup techniky
Tlačiareň
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
165/2016
29.09.2016
6,60 €
MVS
MVS
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
faktúra
164/2016
23.09.2016
680,72 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Vyúčtovanie nákladov za rok 2015
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
163/2016
23.09.2016
3342,18 €
Náklady na pobočku Čierny orol
1Q,2Q, 3Q zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
162/2016
23.09.2016
375.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - ostatné
33/2016
22.09.2016
490,10 €
Nákup techniky
Nákup tlačiarne
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - knihy
15/2016/KF
21.09.2016
375.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
161/2016
20.09.2016
39,45 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
160/2016
19.09.2016
132.- €
Polročné pracovné stretnutie
Školenie ekonómov
Združenie obcí RVC
Nám. S.H.Vajanského1 03601 Martin
IČO: 31938434
faktúra
159/2016
19.09.2016
24.- €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
158/2016
06.09.2016
720.- €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
157/2016
05.09.2016
119,89 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
156/2016
05.09.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
155/2016
05.09.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
154/2016
05.09.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
153/2016
02.09.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
152/2016
02.09.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
151/2016
02.09.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
150/2016
02.09.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
32/2016
05.09.2016
720.- €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
149/2016
26.08.2016
80.- €
Projektová dokumentácia
Dokumentácia k stavebnému povoleniu
TZB Projekting
Štúrova 4330/31 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46526307
objednávka - ostatné
31/2016
23.08.2016
80.- €
Projektová dokumentácia
Dokumentácia k stavebnému povoleniu
TZB Projekting
Štúrova 4330/31 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46526307
faktúra
148/2016
22.08.2016
40.- €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9 85232 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
147/2016
12.08.2016
24,55 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
zmluva
13/2016
26.08.2016
2410,80 €
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom steny na reklamu
FREE TECH s.r.o.
Belopotockého 7220 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45299951
príloha 1
zmluva
12/2016
18.08.2016
7200.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nákup knižničného fondu
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
11/2016
18.08.2016
1600.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Realizácia komunitných, vzdelávacích aktivít
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
zmluva
10/2016
18.08.2016
5000.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky
Fond na Podporu umenia
Cukrová 14 81108 Bratislava
IČO: 42418933
príloha 1
faktúra
146/2016
05.08.2016
119,20 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
145/2016
05.08.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
144/2016
05.08.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
143/2016
03.08.2016
819,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
142/2016
02.08.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
141/2016
02.08.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
140/2016
01.08.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
139/2016
01.08.2016
39,62 €
Revízia hasiacich prístrojov
Revízia has. prístrojov ČO
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
138/2016
01.08.2016
109,38 €
Ochrana objektu
Oprava kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
137/2016
01.08.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
136/2016
01.08.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
135/2016
01.08.2016
8407.- €
Elektrická energia
Elektrická energia 2 polrok2016
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
objednávka - ostatné
30/2016
01.08.2016
819,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
29/2016
25.07.2016
39,62 €
Revízia hasiacich prístrojov
Revízia has. prístrojov ČO
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
objednávka - ostatné
28/2016
11.07.2016
109,38 €
Servis PC techniky
Oprava kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
134/2016
20.07.2016
398,40 €
Správa registratúry
Vyraďovanie dokladov
Archiv Tatry s.r.o.
Vrbická 1993 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36371815
faktúra
133/2016
20.07.2016
8,70 €
MVS
MVS
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9 97401 B.Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
132/2016
12.07.2016
160,80 €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
131/2016
11.07.2016
20,50 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
130/2016
08.07.2016
119,36 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
129/2016
08.07.2016
53,76 €
Zverejnenie inzerátu
Inzerát na prenájom plochy
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
128/2016
08.07.2016
72.- €
Posúdenie projektovej dokumentácie
Dokumentácia k stavebným úpravám
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6 82103 Bratislava
IČO: 35852216
faktúra
127/2016
06.07.2016
1049,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
126/2016
04.07.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
125/2016
04.07.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
124/2016
01.07.2016
31,87 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
123/2016
01.07.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
122/2016
01.07.2016
53,76 €
Zverejnenie inzerátu
Inzerát na prenájom plochy
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
121/2016
01.07.2016
439,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
120/2016
01.07.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
faktúra
119/2016
01.07.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - ostatné
27/2016
08.07.2016
398,40 €
Vyraďovanie
Spracovanie a vyradenie registratúrnych záznamov
Archiv Tatry s.r.o.
Vrbická 1993 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36371815
objednávka - ostatné
26/2016
08.07.2016
160,80 €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
25/2016
01.07.2016
1049,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
24/2016
21.06.2016
107,52 €
Zverejnenie inzerátu
Inzerát na prenájom plochy
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
118/2016
17.06.2016
72.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Život a zdravie - Kováčik
Nálepkova 48 97701 Brezno
IČO: 35310006
faktúra
117/2016
17.06.2016
374,92 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
14/2016/KF
16.06.2016
72.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Život a zdravie - Kováčik
Nálepkova 48 97701 Brezno
IČO: 35310006
objednávka - knihy
13/2016/KF
15.06.2016
374,92 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
zmluva
9/2016
15.06.2016
258,72 €
Zmluva o nájme
Prenájom steny na reklamu
Verejnoprospešné služby
Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
faktúra
116/2016
13.06.2016
49,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Poradca .
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
115/2016
13.06.2016
33.- €
Nákup časopisu
Časopis Profit
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
114/2016
10.06.2016
90,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
113/2016
10.06.2016
173,30 €
Revízia výťahu
Polročná revízia výťahu
Výťahy plus
Demänovská cesta 848/65 Lipt. Mikuláš
IČO: 36408174
faktúra
112/2016
10.06.2016
21,25 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
111/2016
07.06.2016
37,19 €
Výroba pečiatky
Výroba pečiatky
REPROservis
SNP 200 03104 Liptovský Hrádok
IČO: 36704393
faktúra
110/2016
07.06.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
109/2016
07.06.2016
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
108/2016
07.06.2016
661,64 €
Nákup časopisu
Predplatné na 2 polrok 2016
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
107/2016
06.06.2016
627,60 €
Nákup serveru
Nákup a inštalácia serveru
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
106/2016
03.06.2016
125,16 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
105/2016
02.06.2016
90.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
104/2016
02.06.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
103/2016
02.06.2016
1164,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
102/2016
02.06.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
101/2016
01.06.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
100/2016
01.06.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
objednávka - knihy
12/2016/KF
08.06.2016
90,90 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
23/2016
02.06.2016
627,60 €
Nákup serveru
Nákup a inštalácia serveru
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
99/2016
30.5.2016
107,52 €
Zverejnenie inzerátu
Inzerát o prenájme
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
98/2016
23.5.2016
171,66 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
97/2016
20.5.2016
15.- €
Nákup časopisu
Časopis Ekon.revue
Ekonómia občianske združenie
Tajovského 10 97401 B.Bystrica
IČO: 5981555
faktúra
96/2016
18.5.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
95/2016
18.5.2016
272,34 €
Nákup materiálu
Hygienické a čistiace prostriedky
D.H.KOMPLET s.r.o.
Lazná 101/6 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44130287
faktúra
94/2016
16.5.2016
77.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31592503
faktúra
93/2016
13.5.2016
272,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
22/2016
02.06.2016
72.- €
Žiadosť o vyjadrenie
Vyjadrenie k projektovej dokumentácií
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Lazovná 69 97401 Banská Bystrica
IČO: 35852216
objednávka - ostatné
21/2016
01.06.2016
1164,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
20/2016
18.5.2016
272,34 €
Nákup materiálu
Hygienické a čistiace prostriedky
D.H.KOMPLET s.r.o.
Lazná 101/6 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44130287
objednávka - knihy
11/2016/KF
17.5.2016
171,66 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
92/2016
11.05.2016
169,20 €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
91/2016
10.05.2016
308,67 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
90/2016
09.05.2016
99,50 €
Nákup časopisu
Časopis hosp.noviny
MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
89/2016
09.05.2016
21,49 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
88/2016
06.05.2016
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
87/2016
06.05.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
objednávka - knihy
10/2016/KF
11.05.2016
272,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
19/2016
10.05.2016
169,20 €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
18/2016
10.05.2016
107,52 €
Zverejnenie inzerátu
Inzerát o prenájme
Petit Press
Liptovský Mikuláš
IČO: 35790253
faktúra
86/2016
05.05.2016
125,21 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
85/2016
03.05.2016
1155,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
84/2016
03.05.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
83/2016
02.05.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
82/2016
02.05.2016
60.- €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
81/2016
02.05.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
80/2016
02.05.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
79/2016
22.04.2016
36,72 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
objednávka - knihy
9/2016/KF
02.05.2016
308,67 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
17/2016
02.05.2016
1155,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
16/2016
18.04.2016
40.- €
Výroba pečiatky
Výroba pečiatky
REPROservis
Hodžova 1160 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 36704393
zmluva
8/2016
21.04.2016
50.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorské čítanie a prezentácia diela
Mgr.Katarína Kopcsányiová
J.Jwesenského 22 93401 Levice
príloha 1
zmluva
7/2016
21.04.2016
50.- €
Zmluva o vytvorené diela
Autorské čítanie a prezentácia diela
Denisa Cabadaj Ogono
Konská 334 01313 Rajecké Teplice
príloha 1
zmluva
6/2016
26.04.2016
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2016
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Štúrova 56 03180 Lipt. Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
5/2016
25.04.2016
Dodatok k kúpnej zmluve
Zvýšenie rabatu na knihy
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
príloha 1
zmluva
4/2016
18.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
Kultúrne poukazy
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33 81331 Bratislava
IČO: 00165182
príloha 1
zmluva
3/2016
06.04.2016
Zmluva
Poskytovanie elektron.online prameňov
Univerzitná knižnica
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 164631
príloha 1
faktúra
78/2016
18.04.2016
744,60 €
Miestne dane
Daň s nehnuteľnosti
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 0015524
faktúra
77/2016
18.04.2016
429,75 €
Miestny poplatok
Komunálny odpad
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 0015524
faktúra
76/2016
18.04.2016
133,20 €
Čítačka
Snímač na knihy
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
75/2016
15.04.2016
133,20 €
Čítačka
Snímač na knihy
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
74/2016
15.04.2016
33,71 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Tranoscius a.s.
Tranovského 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 179159
faktúra
73/2016
15.04.2016
264,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - ostatné
15/2016
13.04.2016
266,40 €
Čítačky
Snímače na knihy
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - knihy
8/2016/KF
14.04.2016
33,71 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Tranoscius a.s.
Tranovského 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 179159
objednávka - knihy
7/2016/KF
12.04.2016
264,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
72/2016
12.04.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
71/2016
11.04.2016
24,92 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
70/2016
06.04.2016
167,34 €
Revízia EZS
Pravidelná revízia EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
69/2016
06.04.2016
50.- €
Členský príspevok na rok 2016
Členský príspevok na rok 2016
Spolok slov. knihovníkov
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 00178594
faktúra
68/2016
05.04.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
67/2016
05.04.2016
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
66/2016
05.04.2016
124,31 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
65/2016
05.04.2016
1043,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
64/2016
04.04.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
63/2016
04.04.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
62/2016
01.04.2016
10.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Karpaty-Infopress
Holubyho 1 81103 Bratislava
IČO: 17493528
objednávka - knihy
6/2016/KF
30.03.2016
10.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Karpaty-Infopress
Holubyho 1 81103 Bratislava
IČO: 17493528
faktúra
61/2016
01.04.2016
500,50 €
Nákup techniky
Počítač
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
60/2016
01.04.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
59/2016
01.04.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
14/2016
04.04.2016
1043,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
13/2016
30.03.2016
500,50 €
Nákup techniky
Počítač
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
58/2016
24.03.2016
21,04 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
57/2016
24.03.2016
208.- €
Ročná revízia
Revízia elektrických spotrebičov
Elektroslužby VJ s.r.o.
Morušova 522/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 45322295
faktúra
56/2016
22.03.2016
80.- €
Členský príspevok na rok 2016
Členský príspevok
Slovenská asociácia knižníc
Michalská l 81417 Bratislava
IČO: 30845181
faktúra
55/2016
22.03.2016
329,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
54/2016
22.03.2016
349,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
53/2016
22.03.2016
17,14 €
Nákup časopisu
Časopis Fragment
F.R.and G spol
Ružová 8 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
faktúra
52/2016
18.03.2016
294,09 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
51/2016
18.03.2016
108.- €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - knihy
5/2016/KF
16.03.2016
294,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - knihy
4/2016/KF
16.03.2016
689,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
12/2016
14.03.2016
208.- €
Ročná revízia
Revízia elektrických spotrebičov
Elektroslužby VJ s.r.o.
Morušova 522/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 45322295
objednávka - ostatné
11/2016
14.03.2016
108.- €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
50/2016
14.03.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
49/2016
10.03.2016
21,52 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
48/2016
09.03.2016
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
47/2016
09.03.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
46/2016
08.03.2016
129.- €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
45/2016
08.03.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
zmluva
2/2016
09.03.2016
1500.- €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nákup kníh
Mesto Lipt. Mikuláš
Štúrova 1989/41 03142 Lipt. Mikuláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
1/2016
08.03.2016
578,97 €
Zmluva o zverení majetku do správy
Počítačová zostava
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
faktúra
44/2016
03.03.2016
1091,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
43/2016
01.03.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
42/2016
01.03.2016
60.- €
Servis PC techniky
Inštalácie a reinštalácie PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
41/2016
01.03.2016
29,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Regionálne vzdel. centrum
Námestie S.H.Vajanského 1 Martin
IČO: 31938434
faktúra
40/2016
01.03.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
39/2016
01.03.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
10/2016
02.03.2016
1091,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
38/2016
24.02.2016
21,04 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
37/2016
22.02.2016
27.80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
36/2016
17.02.2016
40.- €
Nákup časopisu
Časopis TREND
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9 85232 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
35/2016
17.02.2016
147,50 €
Neónové trubice
Neónové trubice
Damin Elektro
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 34287256
faktúra
34/2016
17.02.2016
20,56 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
33/2016
15.02.2016
22,80 €
Implementácia
Zabezpečenie webovej stránky
FREE TECH s.r.o.
Priemyselná 3959 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45299951
objednávka - knihy
3/2016/KF
17.02.2016
27,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
32/2016
09.02.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
31/2016
09.02.2016
242,20 €
Nákup techniky
Tlačiareň,
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
9/2016
16.02.2016
147,50 €
Nákup materiálu
Neónové trubice
Damin Elektro
Nám.Mieru 1 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 34287256
objednávka - ostatné
8/2016
12.02.2016
22,80 €
Implementácia
Súbory cookies na webovej stránke
FREE TECH s.r.o.
Priemyselná 3959 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
30/2016
04.02.2016
8407.- €
Elektrická energia
Elektrická energia 1 polrok2016
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
29/2016
04.02.2016
125,54 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
28/2016
03.02.2016
89,22 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
27/2016
03.02.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
26/2016
03.02.2016
1091,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
25/2016
03.02.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
24/2016
02.02.2016
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
23/2016
02.02.2016
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
22/2016
01.02.2016
34,19 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
21/2016
01.02.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
20/2016
01.02.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
19/2016
01.02.2016
72,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
18/2016
01.02.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
objednávka - ostatné
7/2016
04.02.2016
242,20 €
Nákup tlačiarne
Tlačiareň, inštalácia
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
6/2016
02.02.2016
89,22 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
objednávka - ostatné
5/2016
01.02.2016
1091,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
17/2016
25.01.2016
51,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavatel. Matice Slovenskej
Škultétyho 1 03601 Martin
IČO: 36418404
faktúra
16/2016
20.01.2016
222,96 €
Koncesionárske poplatky
Rozhlas,televízia
RTVS s.r.o.
Staré Grunty 20084104 Bratislava
IČO: 36857432
faktúra
15/2016
20.01.2016
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
14/2016
20.01.2016
12.- €
Reproduktory
Reproduktory k počítaču
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
13/2016
18.01.2016
90,72 €
Kamerový systém
Oprava kam.systému-záložný zdroj
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
12/2016
18.01.2016
18,55 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
11/2016
11.01.2016
6,91 €
Náhrady autorských odmien
Tantiémy
LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 00420166
faktúra
10/2016
11.01.2016
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
9/2016
11.01.2016
10,98 €
Vodárenské služby
Vodné, stočné vyúčtovanie 2015
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
8/2016
11.01.2016
33,60 €
Nákup časopisu
Časopis Historická revue
L.K.Permanent s.r.o.
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 31352782
faktúra
7/2016
11.01.2016
121,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
6/2016
08.01.2016
694,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
5/2016
07.01.2016
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
4/2016
07.01.2016
128,57 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
3/2016
05.01.2016
49,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34 01001 Žilina
IČO: 31602436
faktúra
2/2016
04.01.2016
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
1/2016
04.01.2016
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
objednávka - knihy
2/2016/KF
27.01.2016
72,34 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
1/2016/KF
19.01.2016
51,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavatel. Matice Slovenskej
Škultétyho 1 03101 Martin
IČO: 36418404
objednávka - ostatné
4/2016
14.01.2016
91.- €
Kamerový systém
Oprava kam.systému-záložný zdroj
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45895457
objednávka - ostatné
3/2016
14.01.2016
12.- €
Reproduktory
Reproduktory k počítaču
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
2/2016
08.01.2016
121,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
1/2016
04.01.2016
694,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
245/2015
31.12.2015
2,27 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
244/2015
28.12.2015
211,68 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
T.Varga TSV papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
243/2015
28.12.2015
29.- €
Oprava akumulačnej pece
Oprava akumulačky
KO MO s.r.o.
Veterná Poruba 17
IČO: 31629571
faktúra
242/2015
23.12.2015
224,40 €
Oprava serveru
Výmena zdroja na serveri
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
241/2015
23.12.2015
2075,23 €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
240/2015
17.12.2015
2487,68 €
Maliarske práce
Maľovanie priestorov knižnice
R.Tomčík ROTO color
Morušova 517/9 Liptovský Mikuláš
IČO: 40454231
objednávka - ostatné
42/2015
17.12.2015
30.- €
Oprava akumulačnej pece
Oprava akumulačky
KO MO s.r.o.
Veterná Poruba 17
IČO: 31629571
objednávka - ostatné
41/2015
17.12.2015
224,40 €
Oprava serveru
Oprava serveru-výmena zdroja
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
40/2015
15.12.2015
212.- €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
T.Varga TSV papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
239/2015
15.12.2015
66,58 €
Pravidelná ročná revízia
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
faktúra
238/2015
15.12.2015
100,25 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
237/2015
15.12.2015
230,40 €
Pravidelná ročná revízia
Revízia elektrickej inštalácie
Elektroslužby VJ s.r.o.
Morušova 522/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 45322295
faktúra
236/2015
14.12.2015
219,44 €
Revízia EZS
Revízia EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
235/2015
14.12.2015
49,40 €
Služby MVS
MVS
Univerzitná knižnica
Michalská l 81499 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
234/2015
14.12.2015
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
233/2015
04.12.2015
561,76 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo MS
Škultétyho 1 03601 Martin
IČO: 36418404
faktúra
232/2015
09.12.2015
2228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Polročná zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
231/2015
09.12.2015
46,97 €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
230/2015
08.12.2015
59,97 €
Nákup materiálu
Laminovačky
NAY elektrodom
Kamenné pole 4448/1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 35739487
faktúra
229/2015
07.12.2015
227,51 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
228/2015
07.12.2015
279,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Vydavateľstvo Slovart
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
227/2015
07.12.2015
583,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Tranoscius a.s.
Tranovského 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00179159
faktúra
226/2015
07.12.2015
963,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
225/2015
07.12.2015
7,40 €
Služby MVS
MVS
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9 97401 B.Bystrica
IČO: 35987006
faktúra
224/2015
07.12.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
223/2015
07.12.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
222/2015
07.12.2015
125,58 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
221/2015
04.12.2015
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
220/2015
04.12.2015
942,02 €
Nákup časopisu
Predplatné časopisov na r.2016
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
objednávka - ostatné
39/2015
17.12.2015
2100.- €
Nákup materiálu
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - knihy
35/2015/KF
14.12.2015
101.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
38/2015
11.12.2015
230.- €
Pravidelná ročná revízia
Revízia elektrickej inštalácie
Elektroslužby VJ s.r.o.
Morušova 522/5 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 45322295
objednávka - ostatné
37/2015
11.12.2015
66,60 €
Pravidelná ročná revízia
Revízia hydrantov
Gajos s.r.o
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
objednávka - ostatné
36/2015
07.12.2015
942,02 €
Nákup časopisov
Predplatné časopisov na r.2016
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
objednávka - ostatné
35/2015
07.12.2015
60.- €
Nákup materiálu
Laminovačky
NAY elektrodom
Kamenné pole 4448/1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 35739487
objednávka - knihy
34/2015/KF
03.12.2015
583,48 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Tranoscius a.s.
Tranovského 1 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00179159
faktúra
219/2015
02.12.2015
13,60 €
Nákup časopisu
Časopisy Bibiana, Knižná revue
ARES s.r.o.
Banšelova 4 82104 Bratislava
IČO: 31363822
faktúra
218/2015
02.12.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
217/2015
02.12.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
216/2015
02.12.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
215/2015
01.12.2015
44,98 €
Nákup kníh
Nákup kníh odmeny deťom-najlepší čitateľ
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
214/2015
01.12.2015
355.77 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
213/2015
01.12.2015
23,20 €
Nákup časopisu
Časopisy Slov.pohľady, Slovensko
Matica Slovenská
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 00179027
faktúra
212/2015
01.12.2015
3.- €
Služby siete Orange
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
211/2015
01.12.2015
25.- €
Nákup časopisu
Časopis My Liptov
Petit Press
Lazaretská 12 81411 Bratislava
IČO: 35790253
faktúra
210/2015
01.12.2015
468,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Georg Juraj Štefuň
Bajzova 11 01001 Žiina
IČO: 30577225
faktúra
209/2015
01.12.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
208/2015
01.12.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
207/2015
24.11.2015
220.-€
Výroba tabúľ
Informačné tabuľe
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
206/2015
20.11.2015
23,67 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
205/2015
04.12.2015
43.- €
Nákup časopisu
Časopis Šarm
News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9 85232 Bratislava
IČO: 47256281
faktúra
204/2015
13.11.2015
150.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
203/2015
13.11.2015
59,40 €
Nákup nábytku
Taburetky ÚDL
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
faktúra
202/2015
12.11..2015
199,20 €
Servis PC techniky
Servis PC techniky
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
201/2015
11.11.2015
50.- €
Tlač zborníka
Výhonky literárna súťaž
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
200/2015
11.11.2015
45.- €
Školenie
Školenie mzdový program
Autocont a.s.
Einsteinova 24 85101 Bratislava
IČO: 36396222
objednávka - knihy
33/2015/KF
01.12.2015
227,49 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - ostatné
34/2015
01.12.2015
963,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
33/2015
27.11.2015
44,98 €
Nákup kníh
Nákup kníh odmeny deťom
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
32/2015/KF
26.11.2015
279,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
objednávka - knihy
31/2015/KF
26.11.2015
364,29 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
30/2015/KF
24.11.2015
579,38 €
Nákup kníh
Nákup kníh
info vydavateľ

objednávka - ostatné
32/2015
13.11..2015
59,40 €
Nákup taburetiek
Taburetky ÚDL
Nábytok Black Red Wite
1. mája 41 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36573175
objednávka - knihy
29/2015/KF
25.11.2015
468,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Georg Juraj Štefuň
Bajzova 11 01001 Žiina
IČO: 30577225
objednávka - knihy
28/2015/KF
13.11.2015
150.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
199/2015
10.11.2015
22.- €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
198/2015
09.11.2015
12.- €
Nákup časopisu
Časopis ITLib
Centrum VTI SR
Nám. slobody 19 81104 Bratislava
IČO: 151882
faktúra
197/2015
09.11.2015
28,01 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
196/2015
09.11.2015
995,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
195/2015
09.11.2015
167,34 €
Servis EZS
Kontrola signal.zariadenia
Deltech a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
194/2015
06.11.2015
126,02 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
193/2015
04.11.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
192/2015
02.11.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
191/2015
02.11.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
190/2015
02.11.2015
99,50 €
Nákup časopisu
Časopis Hospodárske noviny
Marfa Slovakia
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
189/2015
02.11.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
188/2015
02.11.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
187/2015
02.11.2015
54,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
186/2015
28.10.2015
1713,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
185/2015
24.10.2015
297,55 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
27/2015/KF
05.11.2015
28,01 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
31/2015
04.11.2015
50.- €
Tlač Zborníka
Výhonky-Krídla I.Laučíka
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - ostatné
30/2015
03.11.2015
995,20 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
26/2015/KF
28.10.2015
54,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
184/2015
21.10.2015
42,08 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
183/2015
21.10.2015
247,95 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
objednávka - ostatné
29/2015
27.10.2015
230.- €
Obrazové banery
Grafické spracovanie Galérie Štúrovcov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - knihy
25/2015/KF
20.10.2015
328,69 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
24/2015/KF
20.10.2015
248.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Albatros Media Slovakia
Hattalova 12 83103 Bratislava
IČO: 46106596
faktúra
182/2015
19.10.2015
568,23 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
181/2015
19.10.2015
794,61 €
Poistenie majetku
Poistenie majetku ročné
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
180/2015
19.10.2015
39,60 €
Internetové služby
doména
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
179/2015
15.10.2015
90,58 €
Kancelársky materiál
Tlač čitateľských poukazov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
178/2015
15.10.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
177/2015
15.10.2015
580,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
faktúra
176/2015
14.10.2015
27,22 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
175/2015
13.10.2015
1199,70 €
Nákup tonerov
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
174/2015
09.10.2015
127,21 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
173/2015
09.10.2015
22,04 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
172/2015
09.10.2015
120.- €
Propagačný materiál
Vyhotovenie pexesa
GRAFON Rengevič
Tranovského 19 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 1020480010
objednávka - ostatné
28/2015
12.10.2015
27.- €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
objednávka - ostatné
27/2015
09.10.2015
1199,68 €
Nákup tonerov
Tonery
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - knihy
23/2015/KF
08.10.2015
580,84 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slovart s.r.o.
Bojnická 10 83000 Bratislava
IČO: 17311462
zmluva
13/2015
08.10.2015
50.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorské čítanie
Z.Jesenská Kubicová
M.R.Štefánika 2556/26 02201 Čadca
príloha 1
zmluva
12/2015
24.09.2015
50.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorské čítanie
Elena Hidvéghyová-Yung
Benediktiho 4 81105 Bratislava
príloha 1
faktúra
171/2015
05.10.2015
1386,15
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
170/215
05.10.2015
72,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
EvitaStore s.r.o.
Hrušovská 11/D 82107 Bratislava
IČO: 46385517
faktúra
169/2015
05.10.2015
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
168/2015
02.10.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
167/2015
02.10.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
166/2015
02.10.2015
95,04 €
Doména
hosting kniznica
Free Tech services s.r.o.
Priemyslená 3959 Lipt. Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
165/2015
02.10.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
164/2015
02.10.2015
1078,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
163/2015
02.10.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
162/2015
02.10.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - ostatné
26/2015
01.10.2015
1078,40 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
161/2015
25.09.2015
69,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
160/2015
25.09.2015
391,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
159/2015
25.09.2015
22,68 €
Oprava kamerového systému
Servis kamerového systému
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
faktúra
158/2015
25.09.2015
225,10 €
Čistiace potreby
Čistiace a hygienické potreby
BAnchem s.r.o
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
faktúra
157/2015
21.09.2015
39,45 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
objednávka - knihy
22/2015/KF
29.09.2015
72,72 €
Nákup kníh
Nákup kníh
EvitaStore s.r.o.
Hrušovská 11/D 82107 Bratislava
IČO: 46385517
objednávka - knihy
21/2015/KF
24.09.2015
1738,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
20/2015/KF
24.09.2015
391,44 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
19/2015/KF
24.09.2015
568,23 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - ostatné
25/2015
23.09.2015
23.- €
Oprava kamerového systému
Nastavenie kamery a snímania obrazu
Alarma s.r.o.
Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895457
objednávka - ostatné
24/2015
23.09.2015
100.- €
Čitateľské poukazy
Tlač čitateľských poukazov
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - ostatné
23/2015
21.09.2015
225,10 €
Čistiace potreby
Čistiace a hygienické potreby
BAnchem s.r.o
Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda
IČO: 36227901
objednávka - ostatné
22/2015
16.09.2015
120.- €
Propagačný materiál
Projekt-pexeso
GRAFON Rengevič
Tranovského 19 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 1020480010
faktúra
156/2015
14.09.2015
130.- €
Školenie
Školenie účtovníkov
Združenie obcí RVC
S.H.Vajanského 1 03601 Martin
IČO: 31938434
faktúra
155/2015
14.09.2015
653,40 €
Nákup PC techniky
Počítač, tlačiareň
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
154/2015
14.09.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
153/2015
14.09.2015
20,52 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
152/2015
10.09.2015
113,47 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
151/2015
07.09.2015
122,83 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
150/2015
07.09.2015
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Klub fotopublicistov SSN
Lichardova 51 97613 Slovenská Lupča
IČO: 30197465
faktúra
149/2015
07.09.2015
40.- €
Nákup časopisu
Časopis Trend
Trend Representatíve s.r.o.
Tomášikova 23, 82101 Bratislava
IČO: 43824706
faktúra
148/2015
07.09.2015
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
147/2015
04.09.2015
700,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
146/2015
04.09.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
145/2015
02.09.2015
14856,93 €
Rekonštrukcia
Rekonštrukcia podláh
INTERSTAV
Tolstého 5 01001 Žilina
IČO: 31595367
faktúra
144/2015
02.09.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
143/2015
02.09.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
142/2015
02.09.2015
57,60 €
Kancelársky materiál
Prihlášky za čitateľa
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
faktúra
141/2015
02.09.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
140/2015
02.09.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
139/2015
03.09.2015
612,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
18/2015/KF
04.09.2015
29,96 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Klub fotopublicistov SSN
Lichardova 51 97613 Slovenská Lupča
IČO: 30197465
objednávka - ostatné
21/2015
03.09.2015
700,80 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - ostatné
20/2015
03.09.2015
653,35 €
Nákup PC techniky
Nákup počítača a tlačiarne
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - knihy
17/2015/KF
03.09.2015
113,47 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
16/2015/KF
28.08.2015
1472,51 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
138/2015
10.08.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
137/2015
10.08.2015
116,04 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
136/2015
07.08.2015
54.- €
Zdravotná služba
Zabezpečenie pracovneh zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
135/2015
07.08.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
134/2015
07.08.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
133/2015
07.08.2015
21,52 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
132/2015
07.08.2015
857,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
faktúra
131/2015
04.08.2015
453,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
130/2015
04.08.2015
222,13 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
129/2015
03.08.2015
12,74 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
128/2015
03.08.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
127/2015
03.08.2015
8205.- €
Elektrická energia
Elektrická energia 2 polrok 2015
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
126/2015
03.08.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
125/2015
03.08.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - ostatné
19/2015
03.08.2015
48.- €
Prihlášky pre čitateľa
Vytlačenie nových prihlášok
NORAMI s.r.o
Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36402796
objednávka - ostatné
18/2015
03.08.2015
857,60 €
Stravné lístky
Stravné lístky
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690
objednávka - knihy
15/2015/KF
31.07.2015
453,59 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
14/2015/KF
31.07.2015
12,74 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
13/2015/KF
30.07.2015
612,07 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
12/2015/KF
29.07.2015
222,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
124/2015
20.07.2015
41,50 €
MVS
MVS
Univerzitná knižnica
Michalská 1 81499 Bratislava
IČO: 00164631
faktúra
123/2015
13.07.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
122/2015
13.07.2015
7,93 €
MVS
MVS
Národné centrum zdrav.informácií
Lazaretská 26 81109 Bratislava
IČO: 00165387
faktúra
121/2015
13.07.2015
22,04 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
120/2015
10.07.2015
115,94 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
119/2015
10.07.2015
26,15 €
MVS
MVS
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9 97558 Banská Bystrica
IČO: 35987006
zmluva
11/2015
20.07.2015
6650.- €
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na náku kníh
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
10/2015
16.07.2015
750.- €
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na projekt Dokorán otvárame bránu
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
9/2015
23.06.2015
Zmluva o spracovaní osob.údajov
Zmluva KIS Clavius
LANius s.r.o.
Jiráskova 1775 39002 Tábor
IČO: 25150707
príloha 1
faktúra
118/2015
06.07.2015
6,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Studio Point s.r.o.
A. Alagovicha 9 92401 Galanta
IČO: 47972521
faktúra
117/2015
06.07.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
116/2015
06.07.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
115/2015
03.07.2015
921,60 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
114/2015
03.07.2015
54.- €
Zdravotná služba
Mesačný poplatok
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
113/2015
03.07.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
112/2015
03.07.2015
2228,12 €
Náklady na pobočku Čierny orol
Polročná zálohová platba
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
faktúra
111/2015
01.07.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
110/2015
01.07.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
109/2015
25.06.2015
29,16 €
Výroba vizitiek
Výroba vizitiek
Graphic Mastec
Družstevná 4 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 4001598
objednávka - ostatné
17/2015
29.06.2015
921,60 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
objednávka - knihy
11/2015/KF
24.06.2015
6,60 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Studio Point s.r.o.
A. Alagovicha 9 92401 Galanta
IČO: 47972521
objednávka - ostatné
16/2015
23.06.2015
29.-
Nákup materiálu
Tlač vizitiek
Graphic Mastec
Družstevná 4 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 40001598
faktúra
108/2015
22.06.2015
31,26 €
Nákup materiálu
Plastové hrebene
Copy - servis
Iľanovo 63 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36995614
faktúra
107/2015
22.06.2015
19,60 €
Nákup časopisu
Časopis Knižnica
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
objednávka - ostatné
15/2015
18.06.2015
32.- €
Kancelársky materiál
Plastové hrebene
Copy - servis
Iľanovo 63 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36995614
faktúra
106/2015
17.06.2015
178,92 €
Čistenie kanalizácie
Čistenie kanaliz.vozidlom
EKO-SERVIS
Bellova 14/87 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36013161
faktúra
105/2015
15.06.2015
225.- €
Revízia výťahov
Prehliadka výťahu, oprava
Výťahy plus
Demänovská cesta 848/65 Liptovský Mikuláš
IČO: 36408174
faktúra
104/2015
12.06.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
14/2015
12.06.2015
180.- €
Čistenie kanalizácie
Čistenie kanaliz.vozidlom
EKO-SERVIS
Bellova 14/87 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36013161
faktúra
103/2015
11.06.2015
22,10 €
Nákup časopisu
Časopis Trend
Trend Representatíve s.r.o.
Tomášikova 23, 82101 Bratislava
IČO: 43824706
faktúra
102/2015
11.06.2015
21,55 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
101/2015
09.06.2015
643,64 €
Nákup časopisov
Časopisy za druhý polrok 2015
Slovenská pošta
Partizánska cesta 9 97599 B.Bystrica
IČO: 36631124
faktúra
100/2015
08.06.2015
118,72 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
99/2015
05.06.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
98/2015
05.06.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
97/2015
04.06.2015
43,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
96/2015
04.06.2015
109,15 €
Nákup kníh
Odmeny pre deti-Rázusovie Vrbica
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
95/2015
03.06.2015
80.- €
Členský príspevok SAK
Členský príspevok 2015
Slovenská asociácia knižníc
Michalská 1 81417 Bratisloava
IČO: 30845181
faktúra
94/2015
03.06.2015
54.- €
Zdravotná služba
Mesačný poplatok
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
faktúra
93/2015
03.06.2015
1142,40 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
92/2015
02.06.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
91/2015
02.06.2015
190,08 €
Unlimited hosting
kniznicagfb.sk
Free Tech services s.r.o.
Priemyslená 3959 Lipt. Mikuláš
IČO: 45299951
faktúra
90/2015
01.06.2015
124,12 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
89/2015
01.06.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
88/2015
01.06.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
10/2015/KF
04.06.2015
43,86 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - knihy
9/2015/KF
22.05.2015
67,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
87/2015
26.05.2015
67,22 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Secret s.r.o
Štúrova 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
faktúra
86/2015
26.05.2015
100,33
Nákup časopisu
Časopis Hospodárske noviny
Marfa Slovakia
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 31333524
faktúra
85/2015
22.05.2015
13,15 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
84/2015
25.05.2015
292,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
faktúra
83/2015
19.05.2015
237,97 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - ostatné
13/2015
04.06.2015
110.- €
Nákup kníh - odmeny deťom
Odmeny deťom-Rázusovie Vrbica
Secret s.r.o
Štúrova 4 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45402868
objednávka - ostatné
12/2015
02.06.2015
1142,40 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
objednávka - knihy
8/2015/KF
21.05.2015
125.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
82/2015
12.05.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
81/2015
12.05.2015
49,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
IČO: 36371271
faktúra
80/2015
11.05.2015
116,63 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
79/2015
11.05.2015
33,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Život a zdravie
Nálepkova 48 97701 Brezno
IČO: 35310006
faktúra
78/2015
11.05.2015
20,45 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
77/2015
07.05.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
76/2015
07.05.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
objednávka - knihy
7/2015/KF
12.05.2015
177,80 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
6/2015/KF
12.05.2015
292,27 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Martinus.sk s.r.o.
M.R.Štefánika 58 03601 Martin
IČO: 36440531
objednávka - knihy
5/2015/KF
07.05.2015
33,50 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Život a zdravie
Nálepkova 48 97701 Brezno
IČO: 35310006
faktúra
75/2015
05.05.2015
100,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
74/2015
05.05.2015
403,75 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
73/2015
05.05.2015
480,70 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
faktúra
72/2015
05.05.2015
30.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Karpaty-Infipress
Holubyho 1 82203 Bratislava
IČO: 17493528
faktúra
71/2015
05.05.2015
77.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Poradca podnikateľa s.r.o
M.Rázusa 23/A 01001 Žilina
IČO: 31592503
objednávka - ostatné
11/2015
04.05.2015
992.- €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
70/2015
05.05.2015
992.- €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
69/2015
04.05.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
68/2015
04.05.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
67/2015
04.05.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - knihy
4/2015/KF
30.04.2015
1045,14 €
Nákup kníh
Nákup kníh
Ikar a.s.
Kukuričná 13, 83103 Bratislava
IČO: 00678856
objednávka - knihy
3/2015/KF
30.04.2015
30.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Karpaty-Infipress
Holubyho 1 82203 Bratislava
IČO: 17493528
zmluva
8/2015
01.05.2015
45.- €
Zmluva PZS/217/2015
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10 82007 Bratislava
IČO: 35945249
príloha 1
zmluva
7/2015
22.04.2015
15027,53 €
Zmluva o dielo č.213/2015/OI
Rekonštrukcia podláh
Interstav s.r.o.
Tolstého 5 01001 Žilina
IČO: 31595367
príloha 1
zmluva
6/2015
30.04.2015
258,72 €
Zmluva o nájme
Prenájom steny
Verejnoprospešné služby
Družstevná l 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
príloha 1
faktúra
66/2015
28.04.2015
131,16
Nákup kníh
Nákup kníh
EvitaStore s.r.o.
Hrušovská 11/D 82107 Bratislava
IČO: 46385517
faktúra
65/2015
28.04.2015
15.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slov.zväz protifašistyckých.bojovníkov
Nám.osloboditeľov 1 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 00470180
faktúra
64/2015
23.04.2015
23,52 €
Kancelársky materiál
Laminovacie fólie
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
63/2015
22.04.2015
744,60 €
Daň s nehnuteľnosti
Daň s nehnuteľnosti
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikukláš
IČO: 315524
faktúra
62/2015
22.04.2015
28,93 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
objednávka - knihy
2/2015/KF
28.04.2015
131,16
Nákup kníh
Nákup kníh
EvitaStore s.r.o.
Hrušovská 11/D 82107 Bratislava
IČO: 46385517
objednávka - knihy
1/2015/KF
27.04.2015
15.- €
Nákup kníh
Nákup kníh
Slov.zväz protifašistyckých.bojovníkov
Nám.osloboditeľov 1 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 00470180
faktúra
61/2015
15.04.2015
428,58 €
Miestny poplatok
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 56 Liptovský Mikuláš
IČO: 315524
faktúra
60/2015
15.04.2015
66.- €
Služby pevnej siete
Pripojenie na internet
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
59/2015
15.04.2015
21,01 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
58/2015
13.04.2015
46,25 €
Servisná prehliadka
Oprava kamerového systému
Deltech a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
57/2015
13.04.2015
167,34 €
Servisná prehliadka
Pravidelná kontrola EZS
Deltech a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
faktúra
56/2015
08.04.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
55/2015
08.04.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
54/2015
08.04.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
53/2015
07.04.2015
74,82 €
Nákup materiálu
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
52/2015
07.04.2015
120,28 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
51/2015
07.04.2015
976.- €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
50/2015
02.04.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
49/2015
02.04.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
48/2015
02.04.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - ostatné
10/2015
01.04.2015
976.- €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
zmluva
5/2015
09.04.2015
1500.-€
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov
Dotácia na nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
IČO: 315524
príloha 1
zmluva
4/2015
08.04.2015
70.- €
Zmluva o dielo 2/2015
Autorské čítanie
Andrea Coddington
95605 Radošina 615
príloha 1
zmluva
3/2015
30.03.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
Kultúrne poukazy 2015
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
2/2015
26.03.2015
70.- €
Zmluva o dielo 1/2015
Prednáška o ochrane prírody
Milan Ballo
03221 Bobrovec 477
príloha 1
faktúra
47/2015
26.03.2015
36,82 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
46/2015
17.03.2015
17,14 €
Nákup časopisu
Časopis Fragment
F.R.and G s.r.o.
Ružová 8 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
faktúra
45/2015
17.03.2015
58,08 €
Oprava kopírky
Oprava kop.stroja v ÚNRL
Rimino systém
Hurbanova 2074 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44562837
objednávka - ostatné
9/2015
19.03.2015
75.- €
Kancelársky materiál
Kancelársky materiál
Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14 98401 Lučenec
IČO: 32627211
faktúra
44/2015
16.03.2015
66.- €
Služby pevnej siete
Pripojenie na internet
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
43/2015
16.03.2015
23,96 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
objednávka - ostatné
8/2015
11.03.2015
60.- €
Oprava kopírovacieho stroja
Oprava kop.stroja v ÚNRL
Rimino systém
Hurbanova 2074 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44562837
faktúra
42/2015
12.03.2015
203,40 €
Batéria
Batéria APC do ÚPS
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
41/2015
12.03.2015
550.- €
Aktualizácia ESET
Licencia ESET
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
40/2015
12.03.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
39/2015
09.03.2015
40.- €
Nákup časopisu
Časopis Trend
Trend Representatíve s.r.o.
Tomášikova 23 82101 Bratislava
IČO: 43824706
faktúra
38/2015
09.03.2015
50.- €
Členský príspevok SSK
Členský príspevok spol.slov.knihovníkov
Spolok slovenských knihovníkov
Michalská 1 81417 Bratisloava
IČO: 00178594
faktúra
37/2015
06.03.2015
119,09 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
36/2015
06.03.2015
230.- €
Revízia
Revízia elekt.spotrebičov
Elektroslužby VJ s.r.o.
Morušova 522/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45322295
faktúra
35/2015
03.03.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
34/2015
03.03.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
33/2015
03.03.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
32/2015
03.03.2015
982,40 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
31/2015
02.03.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
30/2015
02.03.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
29/2015
26.02.2015
44,71 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
objednávka - ostatné
7/2015
09.03.2015
204.- €
Batéria
Batéria do ÚPS
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
6/2015
02.03.2015
982,40 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
zmluva
1/2015
24.02.2015
12,29 €
Ochrana objektu zmluva
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
príloha 1
objednávka - ostatné
5/2015
24.02.2015
550.- €
Licencia ESET
Predĺženie platnosti
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
objednávka - ostatné
4/2015
20.02.2015
230.- €
Elektrická inštalácia
Odborná prehliadka elek.inštalácie
Elektroslužby VJ s.r.o.
Morušova 522/5 03101 Lipt. Mikuláš
IČO: 45322295
faktúra
28/2015
18.02.2015
66.- €
Služby pevnej siete
Pripojenie na internet
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
27/2015
18.02.2015
20,30 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
26/2015
13.02.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
25/2015
10.02.2015
116,21 €
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
24/2015
04.02.2015
1.- €
Nájomné
Nájom nebytových.priestorov
Základná škola J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
23/2015
03.02.2015
969,60 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
22/2015
03.02.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
21/2015
03.02.2015
26,56 €
Služby technika BOZP
Služby technika BOZP
Tibor Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36993867
faktúra
20/2015
03.02.2015
26,56 €
Služby technika ŠPO
Služby technika ŠPO
Ing. Zdeno Repček
Palúčanská 566 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 44586124
faktúra
19/2015
02.02.2015
8205.- €
Elektrická energia
Elektrická energia 1 polrok 2015
Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
faktúra
18/2015
02.02.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
faktúra
17/2015
02.02.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
objednávka - ostatné
3/2015
02.02.2015
969,60 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
16/2015
23.01.2015
20.- €
Nákup časopisu
Časopis Slovensko,Slov.pohľady
Matica Slovenská
P.Mudroňa 1 03601 Martin
IČO: 00179027
faktúra
15/2015
19.01.2015
64,20 €
Potlač na vchodové dvere
Otváracie hodiny
Graphic Mastec
Družstevná 4 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 40001598
faktúra
14/2015
16.01.2015
66.- €
Služby pevnej siete
Pripojenie na internet
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
13/2015
16.01.2015
199,20 €
Servis PC
Servis PC
GAMO a.s.
Školská 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36033987
faktúra
12/2015
15.01.2015
28,93 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
11/2015
15.01.2015
18,54 €
Služby siete ORANGE
Mobilné telefóny
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
faktúra
10/2015
16.01.2015
6,65 €
Náhrady autorských odmien
Autorské za kopírovanie
LITA
Mozartova 9 81102 Bratislava
IČO: 0000420166
faktúra
9/2015
08.01.2015
222,96 €
Koncesionársky poplatok
Poplatok za televízor, rádio
RTVS s.r.o
Staré Grunty 2 84104 Bratislava
IČO: 36857432
faktúra
8/2015
08.01.2015
49,50 €
Brožúra
Mzdový účtovník
Ajfa-avis s.r.o.
Klemensova 34 01001 Žilina
IČO: 31602436
faktúra
7/2015
07.01.2015
118,01
Služby pevnej siete
Telefónny účet,internet
Slovak Telekom
Karadžičova 10 82513 Bratislava
IČO: 35763469
faktúra
6/2015
07.01.2015
806,40 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000
faktúra
5/2015
07.01.2015
60.- €
Vodárenské služby
Vodné, stočné
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
4/2015
07.01.2015
129,90
Vodárenské služby
Vodné, stočné vyúčtovanie 2014
Liptovská vodárenská spoločnosť
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441
faktúra
3/2015
0501.2015
58,80 €
Internetové služby
Pripojenie na internet
PROFI-NET s.r.o
1 Mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
faktúra
2/2015
05.01.2015
31,56 €
Stravné lístky
Stravné lístky
Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
faktúra
1/2015
05.01.2015
12,29 €
Ochrana objektu
Pult centrálnej ochrany
Krajské riaditeľstvo PZ
Kuzmányho 26 01223 Žilina
IČO: 00151866
objednávka - ostatné
2/2015
16.01.2015
65.- €
Potlač na vchodové dvere
Otváracie hodiny
Graphic Mastec
Družstevná 4 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 40001598
objednávka - ostatné
1/2015
02.01.2015
806,40 €
Stravné kupóny
Stravné kupóny
DOXX
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000