Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Zmluvy, faktúry, objednávky v roku 2014

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh| len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
zmluva
16/2014
11.12.2014
70.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorský honorár
E.Gindl
Dankovského 2 81103 Bratislava
príloha 1
zmluva
15/2014
25.11.2014
70.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorský honorár
Peter Vrlík
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/64 03101 Lipt.Mikuláš
príloha 1
zmluva
14/2014
26.11.2014
1114,06 €
Zmluva o výpožičke
Priestory ČO
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
13/2014
10.11.2014
3500.- €
Zmluva o dielo LM 14002
Výmena dverí s montážou
Marian Vitko
M.Blahu 296/25 03301 Liptovský Hrádok
IČO: 44055803
príloha 1
zmluva
12/2014
24.10.2014
70.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorský honorár
Ivan Štrpka
Hanulova 1 84101 Bratislava
príloha 1
zmluva
11/2014
13.10.2014
70.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorský honorár
S.Chrobáková-Repar
Kuklovská 5 84104 Bratislava
príloha 1
zmluva
10/2014
25.09.2014
70.- €
Zmluva o vytvorení diela
Autorský honorár
Dušan Dušek
Staré záhrady 10 82105 Bratislava
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
9/2014
30.09.2014
Darovacia zmluva
O prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 36138517
zmluva
8/2014
23.06.2014
5840.- €
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia MK SR na bibliobox,nábytok
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
7/2014
24.06.2014
150,68 €
Zmluva o nájme
Prenájom steny
Free Tech services s.r.o.
Priemyslená 3959 Lipt. Mikuláš
IČO: 45299951
príloha 1
zmluva
6/2014
02.06.2014
Zmluva o výpožičke
Dotatok
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
5/2014
10.06.2014
6650.- €
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na náku kníh
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
4/2014
23.05.2014
Zmluva o spolupráci
Knižná publikácia Jánošík
Matica Slovenská
Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin
IČO: 00179027
príloha 1
zmluva
3/2014
14.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
Kultúrne poukazy 2014
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
2/2014
17.03.2014
1500.-€
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku
Finančný prísp.na nákup kníh
Mestský úrad
Štúrova 1989/41 03101 Liptovský Mikukláš
IČO: 00315524
príloha 1
zmluva
1/2014
26.02.2014
Zmluva o údržbe a servise
Signalizačné zariadenie
Deltech a.s.
Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45981817
príloha 1