Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Zmluvy, faktúry, objednávky v roku 2013

Zobraziť: všetko | len faktúry | len zmluvy | len objednávky kníh| len ostatné objednávky

Typ a čísloDátum a sumaPredmetDodávateľ
zmluva
16/2013
17.12.2013
Zmluva o výpožičke
Priestory ČO
Liptovské múzeum
Námestie Š.N.Hýroša 10 03450 Ružomberok
IČO: 35993154
príloha 1
zmluva
15/2013
21.10.2013
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom západnej steny
SIDHI s.r.o.
Benice 103 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46720863
príloha 1
zmluva
14/2013
15.10.2013
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom západnej steny - dodatok
ON LINE s.r.o.
J.Rumana 26/16 03101 Liptovský MIkuláš
IČO: 36424196
príloha 1
zmluva
13/2013
03.09.2013
1,33 €
Ročné nájomné za prenajaté priestory
Nájomné pre knižnicu v škole
Základná škola J.Kráľa
Žiarska ulica 679/13 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810421
príloha 1
zmluva
12/2013
08.08.2013
5000.-€
Dotácia z MK SR
Projekt:Základom je kniha
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
11/2013
30.07.2013
700.- €
Dotácia z MK SR
Projekt:Posolstvo tisícročia
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
10/2013
22.07.2013
Dotácia z MK SR
Kultúrne poukazy
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
9/2013
22.07.2013
1100.-€
Dotácia MK SR
Projekt:Rande s literatúrou
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
8/2013
27.05.2013
2500.-€
Dotácia z MK SR
Projekt :Študovňa regionálnych dokumentov
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 011 09 Žilina
IČO: 37808427
príloha 1
zmluva
7/2013
03.07.2013
1500.- €
Finančná dotácia na nákup kníh
Nákup kníh
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 315524
príloha 1
zmluva
6/2013
30.04.2013
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom západnej steny
Jáger - ochrana osôb a majetku s.r.o.
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933
príloha 1
zmluva
5/2013
11.03.2013
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Liptovská knižnica GFB
Štúrova 56 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
príloha 1
zmluva
4/2013
01.02.2013
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom západnej steny - dodatok
Media Technologies s.r.o
Cédrova 469/11 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 45895511
príloha 1
zmluva
3/2013
02.01.2013
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom západnej steny - dodatok
ITOCA - Gažová
Brezová 497/11, 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 32591659
príloha 1
zmluva
2/2013
02.01.2013
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti
Prenájom západnej steny - dodatok
Agentúra alpia s.r.o.
Tajovského 13/1 03601 Martin
IČO: 36840653
príloha 1
zmluva
1/2013
22.01.2013
400.- €
Zmluva o sponzorstve
Sponzorský príspevok
ARBOREA eng.s.r.o
S.B.Hroboňa 173/17 03105 Liptovský Mikuláš
IČO: 36395871
príloha 1