Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiEdičná činnosť

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v roku 2014 vydala:

 

Krjela 35 : časopis Literárneho klubu pri liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši / Zost. Anna Ondrejková, graf. úpr. Ján Púček

Krjela 47 : časopis Literárneho klubu pri Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši / Zost. Anna Ondrejková

Krjela 48 : časopis Literárneho klubu pri Liptovskej knižnici G. F. Beloptoockého v Liptovskom Mikuláši / Zost. Anna Ondrejková

Nové knihy : prírastky nových kníh do fondu úseku beletrie / Zost. Tatiana Moravčíková

Nové knihy : prírastky nových kníh do fondu úseku náučnej a regionálnej literatúry / Zost. Tatiana Moravčíková

Nové knihy : prírastky nových kníh do fondu úseku literatúry pre deti / Zost. Tatiana Moravčíková

Nové knihy : prírastky nových kníh do fondu pobočky Podbreziny / Zost. Tatiana Moravčíková

Peter Vrlík : výberová personálna bibliografia pri príležitosti 50. výročia narodenia / Zost. Ivona Salajová, Mária Michníková

Plán činnosti Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši na rok 2014 / Zost. Marcela Feriančeková

Pocta Gašparovi Fejérpataky-Belopotockému / Juraj Bakoš, Stanislav Brtoš, Jozef daník, Martin Droppa, Daniela Fiačanová, Milan Igor Chovan, Andrea Jármayová, Eduard Maták, Anna Olšovská, Jaroslav Rezník, Dušan Šuster, Ferdinand Uličný, Barbora Valková, Peter Vrlík.

Správa o činnosti a hospodárení Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v roku 2013 / Zost. Marcela Feriančeková

Verejné knižnice okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok v roku 2013 / Zost. Kvetoslava Droppová

Výhonky 30 : zborník najlepších príspevkov 32. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka / Zost. Anna Ondrejková

Výročia 2014 : kalendárium výročí regionálnych autorov a osobností Okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok / Zost. Ivona Salajová, Mária Michníková