Liptovská Knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom MikulášiVýberové konanie

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

vyhlasuje

v zmysle §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na miesto

ekonóm/ekonómka, vedúci/vedúca.

Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie ekonomického smeru,

                                               prax v príspevkovej organizácii verejnej správy vítaná

Plánovaný nástup do zamestnanie: 1.1.2018

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 24.11.2017

 

V Liptovskom Mikuláši, 2.11.2017

 

                                                                                                             Mgr. Marcela Feriančeková, v.r.

                                                                                                           riaditeľka Liptovskej knižnice GFB